Säpo

Analytiker till säkerhetsunderrättelseavdelningen

Vi söker analytiker till säkerhetsunderrättelseavdelningen med placering i Stockholm.
Ref nr: 2017-26328
Sista ansökningsdag: 24 januari 2018

Vi söker dig som har mycket god kunskap om analys och ett starkt intresse för underrättelseverksamhet och brottsbekämpning. Du kan ur en stor mängd information från olika källor leverera analysresultat som kan omsättas till operativ nytta på olika nivåer och med olika syften.

Vad gör en analytiker på säkerhetsunderrättelseavdelningen?

Dina arbetsuppgifter kommer främst innebära att du:

 • arbetar med kvantitativ och kvalitativ analys inom något av Säkerhetspolisens verksamhetsområden
 • hanterar och analyserar information i databaser från olika källor
 • producerar underlag för beslut
 • bedriver behovsstyrd analys i nära samverkan med beställare
 • delger analysresultat muntligt, i skrift och visualiserat
 • samverkar med interna och externa partners
 • deltar aktivt i det metod- och verksamhetsutvecklingsarbete som kontinuerligt bedrivs på myndigheten

Din kompetens och dina egenskaper

Krav
För tjänsten krävs att du har:

 • har polisexamen eller akademisk examen med för rollen relevant arbetslivserfarenhet; eller utan examen dokumenterad flerårig arbetslivserfarenhet av att analysera komplex information
 • har erfarenhet av att bearbeta, analysera och visualisera information i databasmiljö och förstår hur informationen ska struktureras för att möjliggöra analys
 • kan producera tydliga och tillförlitliga bedömningar med kort framförhållning
 • kan arbeta med flera uppgifter samtidigt under tidspress, individuellt eller i grupp
 • har mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i såväl tal som skrift
 • har hög integritet och säkerhetsmedvetande

Meriterande
Det är meriterande om du har:

 • erfarenhet av något av Säkerhetspolisens verksamhetsområden
 • erfarenhet av arbete inom brottsbekämpning eller underrättelseverksamhet
 • god teknisk förståelse och förmåga att använda analysverktyg i IT-miljöer
 • erfarenhet av grafisk analys i relationsdatabaser, statistisk analys och/eller programmering
 • erfarenhet av öppen informationsinhämtning
 • deltagit i metod- och utvecklingsarbete
 • språkkunskaper utöver svenska och engelska

Egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt att du:

 • är en positiv medarbetare som ser möjligheter
 • är prestigelös och bidrar till ett gott arbetsklimat i gruppen
 • kan arbeta både i grupp och självständigt och har förmåga att samarbeta med olika yrkeskategorier
 • har förmåga att skapa förtroende genom att knyta och upprätthålla kontakter
 • är engagerad, tar ansvar för ditt arbete och är lösningsinriktad
 • är noggrann, uthållig och har god förmåga att strukturera och prioritera - även under hög arbetsbelastning
 • är kreativt lagd och inte rädd för att utnyttja din innovativa förmåga för att lösa svåra och tidskritiska analysuppgifter
 • har flexibilitet att med kort varsel byta arbetsuppgifter/arbetsområde och har förmåga att växla mellan planerad och händelsestyrd verksamhet

Säkerhetspolisen som arbetsplats

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har drygt 1 200 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet. Läs mer om Säkerhetspolisen på vår webb och i vår årsbok.

Om avdelningen
Säkerhetsunderrättelseavdelningen har till uppgift att bedriva verksamhet inom myndighetens säkerhetsunderrättelseverksamhet, dvs. arbetet med att bedöma och reducera hotaktörers avsikt och förmåga att bedriva säkerhetshotande verksamhet.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning med registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Preliminär anställningsstart är vecka 40, 2018

Arbetstid

Arbete utanför kontorstid förekommer. I tjänsten ingår återkommande beredskapsperioder och du behöver vara beredd på att resa inom och utom landet.

Grundutbildning

Vid anställningens början deltar du i en utbildning som ger dig rätt start för att arbeta som analytiker inom något av våra verksamhetsområden. Du får en god förståelse för Säkerhetspolisens uppdrag och för underrättelseverksamhet. Under grundutbildningen får du kontaktytor och gemenskap som ger dig en bra plattform i ditt fortsatta arbete.

Vidareutbildning/kompetensutveckling sker genom såväl interna som externa utbildningar.

Friskvård och hälsa

Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler där både individuell träning och gruppträning erbjuds. Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.

Information                                  

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa rekryterande chefer, tfn  010-568 81 18 eller tfn 010-568 72 69. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I denna rekrytering kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester som en del i processen.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.

I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler.

Ansökan


Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du härPDF (pdf, 562.4 kB) (OBS! Måste sparas om lokalt på din dator innan den bifogas). Samtliga handlingar ska vara i MS Word eller PDF-format.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med ref nr 2017-26328. Om du skickar e-post, ange även ref nr i ämnesraden.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.

Ansökan ska ha kommit in senast den 24 januari 2018.