Säpo

Nätverksspecialist

Vi söker lösningsarkitekt inom nätverk till teknikenheten med placering i Stockholm.
Ref nr: 2018-934

Sista ansökningsdag: 14 februari 2018

Vi söker dig som har hög teknisk kompetens inom nätverk och erfarenhet av nätverk i större IT-miljöer. Du har arbetat med att ta fram nya tekniklösningar och har erfarenhet av att göra designbeskrivningar och arbetat med teknikutveckling enskilt och i team.

Arbetsuppgifter

Som lösningsarkitekt inom nätverk ingår du i ett utvecklingsteam som ansvarar för hela processen, från arkitektur och design till implementation av nätlösningar i projekt eller uppdrag. Du arbetar med andra specialister och lösningsarkitekter för att skapa nya lösningar för vår infrastruktur i en ibland krävande och utmanande miljö.

Du kommer också att agera uppdragsledare vid genomförandet av teknikutvecklingsuppdrag. Du arbetar då tillsammans med andra utvecklare men har ett sammanhållande ansvar för uppgiften. Några av de arbetsuppgifter du kan komma att ställas inför är:

 • Design av tekniklösningar
 • Konfiguration och strategival
 • Uppdragsledning
 • Infrastrukturarkitektur
 • Kravställning (funktionella, ickefunktionella krav och säkerhet)

Ansvarsområden

Dina ansvarsområden kommer främst att innebära att:

 • Ta fram design- och lösningsförslag utifrån utvecklingsuppdrag och förvaltningsåtgärder
 • implementera nya lösningar (konfiguration, migration etc.)
 • Uppdragsledning

Din kompetens och dina egenskaper

Krav
För tjänsten krävs att du har minst 3-årig erfarenhet inom områdena:

 • Nätverksdesign
 • Switching/Routing
 • Säkerhetskomponenter såsom VPN och brandväggar
 • Management

Meriterande
Det är meriterande om du har:

 • Mycket goda kunskaper och erfarenheter av IT-säkerhet och informationssäkerhet vid framtagande av IT-lösningar.
 • Erfarenhet av SDN (Software Defined Network)
 • Erfarenhet av certifikatshantering
 • Erfarenheter av applikationsdistribution (lager 4-7)
 • Erfarenheter av virtualisering
 • Erfarenheter av agila arbetsmetoder

Erfarenhet
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt att du:

 • Har god samarbetsförmåga och lätt för att ta och upprätthålla kontakter såväl internt som externt
 • Tar ansvar för ditt arbete och är lösningsinriktad
 • Är noggrann, uthållig och har förmåga att prioritera - även under hög arbetsbelastning
 • Är flexibel och har förmåga att växla mellan planerad och händelsestyrd verksamhet
 • Har en god analytisk förmåga

Säkerhetspolisen som arbetsplats

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har närmare 1 200 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet. Läs mer om Säkerhetspolisen på vår webb och i vår årsbok.

Om enheten

Säkerhetspolisens teknikenhet ansvarar för tekniska system och kompetens för att avslöja och förhindra allvarliga brott. Vi jobbar i en miljö som kräver ständig förändring och utveckling.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning och registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Arbetstid

Arbete utanför kontorstid förekommer. I tjänsten ingår återkommande beredskapsperioder och du behöver vara beredd på att resa inom och utom landet.

Grundutbildning

Vid anställningens början deltar du i en utbildning som ger dig rätt start för att arbeta som teknikutvecklare. Du får en god förståelse för Säkerhetspolisens uppdrag och för underrättelseverksamhet. Under grundutbildningen får du kontaktytor och gemenskap som ger dig en bra plattform i ditt fortsatta arbete.

Vidareutbildning/kompetensutveckling sker genom såväl interna som externa utbildningar.

Friskvård och hälsa

Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler där både individuell träning och gruppträning erbjuds. Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.

Information                                  

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa rekryterande chef, tfn 010-568 81 65. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I rekryteringsprocessen kommer arbetspsykologiska test användas som en del i urvalet. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.

I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler och metod.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du härPDF (pdf, 562.4 kB) (OBS! Måste sparas om lokalt på din dator innan den bifogas). Samtliga handlingar ska vara i MS Word eller PDF-format.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med ref nr 2018-934. Om du skickar e-post, ange även ref nr i ämnesraden.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.

Ansökan ska ha kommit in senast den 14:e februari 2018.