Säpo

Översättare i ryska

Vi söker översättare i ryska till Säkerhetspolisen med placering i Stockholm.
Ref nr: 2018-1957
Sista ansökningsdag: 19 februari 2018

Säkerhetspolisen söker översättare i ryska. Arbetet erbjuder intressanta arbetsuppgifter i en dynamisk miljö och bedrivs till största delen i projektform.

Vad gör en översättare på Säkerhetspolisen?

Dina arbetsuppgifter kommer främst innebära att du:

 • översätter ryska i tal och skrift
 • arbetar tillsammans med andra i en arbetsgrupp men också en hel del självständigt

Din kompetens och dina egenskaper

Krav
För tjänsten krävs att du har:

 • mycket goda kunskaper i det ryska språket, såväl muntligt som skriftligt
 • tillägnat dig ryska språket på universitet och/eller vid studier på motsvarande nivå utomlands
 • hög IT-mognad
 • välutvecklad språkkänsla
 • goda kunskaper i engelska

Meriterande
Det är meriterande om du har:

 • akademisk examen (t.ex. i statsvetenskap eller juridik)
 • vana att arbeta i IT-system och databaser
 • intresse för säkerhets-, utrikes- och/eller försvarspolitik
 • goda kunskaper om ryskt statsskick och rysk kultur

Egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper, särskilt att du:

 • har förmåga att ta egna initiativ och självständigt driva frågor
 • har god samarbetsförmåga och lätt för att skapa och upprätthålla kontakter
 • är noggrann, uthållig och har förmåga att prioritera - även under hög arbetsbelastning
 • är flexibel och har förmåga att växla mellan planerad och händelsestyrd verksamhet
 • är analytisk och besitter en god förmåga till kritiskt tänkande
 • är omdömesgill och säkerhetsmedveten

Säkerhetspolisen som arbetsplats

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har drygt 1 200 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet. Läs mer om Säkerhetspolisen på vår webb och i vår årsbok.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning med registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Preliminär anställningsstart är 1 september 2018

Friskvård och hälsa

Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler där både individuell träning och gruppträning erbjuds. Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.


Information                                  

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa rekryterande chef, tfn 010-568 72 32. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I denna rekrytering kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester som en del i processen.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.

I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du härPDF (pdf, 562.4 kB) (OBS! Måste sparas om lokalt på din dator innan den bifogas). Samtliga handlingar ska vara i MS Word eller PDF-format.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med ref nr 2018-1957. Om du skickar e-post, ange även ref nr i ämnesraden.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.

Ansökan ska ha kommit in senast den 19 februari 2018.