Säpo

Enhetschef stabsenheten

Vi söker enhetschef till stabsenheten vid Säkerhetspolisens verksamhetsstöd med placering i Stockholm.
Ref nr: 2018-1450

Sista ansökningsdag: 26 februari 2018

Vi söker efter dig som är prestigelös och lösningsorienterad och som vill bidra till att utveckla och stärka ledningsförmågan vid en av Säkerhetspolisens stabsenheter.

Vad gör en enhetschef vid en stabsenhet på Säkerhetspolisen?

Dina arbetsuppgifter kommer främst innebära att du:

 • levererar ledningsstöd till avdelningschefen
 • tar ansvar för en ändamålsenlig budget- och verksamhetsplanering vid avdelningen
 • samordnar uppföljning av avdelningens/enheternas verksamhet/resultat
 • samordnar avdelningens behov med övriga avdelningar samt myndighetens stödjande och styrande funktioner
 • tillgodoser avdelningens behov av kompetenser för process och projekt
 • hanterar remisser
 • samordnar avdelningens säkerhetsarbete

Ansvarsområden

Dina ansvarsområden kommer främst att innebära att du:

 • deltar i avdelningens ledningsgrupp och bidrar till att utveckla hela avdelningen i den riktning som myndighetsledningen slagit fast
 • är ansvarig för att leda enheten mot resultat och utveckla verksamheten
 • ansvarar för avdelningens verksamhetsplanering och strategisk inriktning, uppföljning, metodutveckling och kompetensutveckling
 • ansvarar för att enheten utvecklas genom att stödja medarbetarnas arbete med ständiga förbättringar
 • ansvarar för arbetsmiljön inom enheten

Uppdrag

Som enhetschef vid stabsenheten är du avdelningschefens strategiska ledningsstöd, genom att övergripande ansvara för och samordna frågor inom personal och kompetensutveckling, juridik, ekonomi, uppföljning och processutveckling inom ramen för avdelningens ansvar. 

Utöver detta ska enhetschefen vara beredd att ta på sig ytterligare uppdrag till exempel myndighetsövergripande uppdrag och utvecklingsarbete.

Din kompetens och dina egenskaper

Krav
För tjänsten krävs att du har:

 • relevant akademisk examen eller annan utbildning som bedöms likvärdig
 • chefserfarenhet
 • kunskap om och erfarenhet av verksamhetsplanering, uppföljning och beredningsarbete inom offentlig förvaltning
 • mycket god samarbetsförmåga och god analytisk förmåga
 • god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i såväl tal som skrift

Meriterande
Det är meriterande om du har:

 • erfarenhet av offentlig förvaltning, antingen inom rättsväsendet eller inom försvarssektorn
 • erfarenhet av att leda och/eller delta i projekt och processarbete
 • erfarenhet av att leda genom andra chefer

​Egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt att du:

 • har förmågan att samverka inom myndigheten
 • i ditt ledarskap får andra att utvecklas och växa
 • har god förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, och ser återkopplingen som en naturlig del i ledarskapet.
 • är mål- och resultatorienterad samt har mod att fatta komplexa beslut, ibland under tidspress
 • är utvecklingsorienterad och arbetar ständigt med förbättringar i verksamheten
 • levererar dina resultat med hänsyn taget till helheten i myndigheten
 • är beredd att periodvis kunna arbeta i ett högt tempo
 • på sikt har potential att kunna fungera i flera funktioner på indirekt nivå

Ledarskap på Säkerhetspolisen

Innebär att du har balans i ditt ledarskap mellan resultat- och relationsfokus i enlighet med vår chefs- och ledarskapspolicy.

Säkerhetspolisen som arbetsplats

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har drygt 1 200 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet. Läs mer om Säkerhetspolisen på vår webb och i vår årsbok.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning med registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Preliminär anställningsstart är 1 september 2018.

Arbetstid

Som enhetschef har du förtroendearbetstid.

Friskvård och hälsa

Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler där både individuell träning och gruppträning erbjuds. Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.

Information                                  

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa rekryterande chef, tfn 010-568 78 11. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I denna rekrytering kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester som en del i processen.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.

I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du härPDF (pdf, 562.4 kB) (OBS! Måste sparas om lokalt på din dator innan den bifogas). Samtliga handlingar ska vara i MS Word eller PDF-format.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med ref nr 2018-1450. Om du skickar e-post, ange även ref nr i ämnesraden.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se
eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.

Ansökan ska ha kommit in senast den 26:e februari  2018.