Säpo

Underrättelsehandläggare

Vi söker underrättelsehandläggare till säkerhetsunderrättelseavdelningen med placering i Stockholm
Ref nr: 2018-3538
Sista ansökningsdag: 22 mars 2018

Är du i början av din karriär eller vill du lära dig ett nytt jobb?
Är du orolig över hur hotet mot vår demokrati utvecklas?
Vill du göra något åt den utvecklingen?
Är du beredd att satsa den tid och energi som krävs för att göra skillnad?

Om svaret på alla dessa frågor är ja har Säkerhetspolisen ett erbjudande du borde ta del av: Skräddarsydd utbildning för underrättelsehandläggarePDF (pdf, 133.1 kB)

Vad gör en underrättelsehandläggare på Säkerhetspolisen?

Dina arbetsuppgifter kommer främst innebära att du:

 • med stort tålamod inhämtar, bearbetar och sammanställer information
 • arbetar med ärenden inom något av Säkerhetspolisens verksamhetsområden
 • bearbetar information i databaser och inriktar inhämtning av underrättelser
 • upprättar underrättelsesammanställningar som utgör underlag för beslut och åtgärder
 • planerar och genomför åtgärder i samverkan med andra myndigheter
 • samverkar med interna och externa partners
 • deltar i det metod- och verksamhetsutvecklingsarbete som kontinuerligt bedrivs på myndigheten
 • hanterar den komplexitet det innebär att balansera olika perspektiv såsom effektivitet, rättssäkerhet, etik och integritet

Din kompetens och dina egenskaper

Säkerhetsunderrättelsetjänst är en kombination av avancerat underrättelsearbete och olika typer av brottsbekämpande arbete – ett uppdrag som är unikt för Säkerhetspolisen. Ingen som börjar har därför rätt eller fel bakgrund utan alla måste lära sig arbetet från grunden.

Krav
För tjänsten krävs att du har:

 • akademisk examen och/eller polisexamen
 • minst 2 års dokumenterad arbetslivserfarenhet
 • god presentationsförmåga i såväl större som mindre sammanhang
 • god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i såväl tal som skrift
 • god förmåga att arbeta i grupp och se till verksamhetens gemensamma mål snarare än individuella prestationer
 • är analytisk och har god problemlösningsförmåga

Meriterande
Det är meriterande om du har:

 • erfarenhet av underrättelsearbete
 • erfarenhet av brottsbekämpande arbete
 • kunskap om fenomenet terrorism eller våldsbejakande extremism
 • erfarenhet eller kunskap om psykologi eller andra beteendevetenskaper
 • erfarenhet av att hantera stora mängder data
 • dokumenterad relevant arbetslivserfarenhet (exempelvis brottsbekämpande arbete, underrättelsearbete, grävande journalistik, arbete med människor i utsatta situationer)
 • erfarenhet från något av Säkerhetspolisens verksamhetsområden
 • erfarenhet av att använda olika IT-system på ett rättssäkert sätt
 • deltagit i metod- och utvecklingsarbete
 • erfarenhet från andra kulturer
 • språkkunskaper utöver svenska och engelska

Egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt att du:

 • är prestigelös och bidrar till ett gott arbetsklimat i gruppen
 • kan arbeta både i grupp och självständigt och har förmåga att samarbeta med olika yrkeskategorier
 • har förmåga att skapa förtroende genom att knyta och upprätthålla kontakter
 • är engagerad, tar ansvar för ditt arbete och är lösningsinriktad
 • är noggrann, uthållig, tålmodig och har god förmåga att strukturera och prioritera - även under hög arbetsbelastning
 • har flexibilitet att med kort varsel byta arbetsuppgifter/arbetsområde
 • har förmåga att tempoväxla

Säkerhetspolisen som arbetsplats

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har drygt 1 200 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet. Läs mer om Säkerhetspolisen på vår webb och i vår årsbok.

I denna rekrytering söker Säkerhetspolisen handläggare till Säkerhetsunderrättelseavdelningen för arbete på enheten Ideologiskt motiverade aktörer.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning med registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Preliminär anställningsstart är vecka 45, 2018

Arbetstid

Arbete utanför kontorstid förekommer. I tjänsten ingår återkommande beredskapsperioder och du behöver vara beredd på att resa inom och utom landet.

Grundutbildning

Vid anställningens början deltar du i en utbildning som ger dig rätt start för att arbeta som underrättelsehandläggare. Du får en god förståelse för Säkerhetspolisens uppdrag och för underrättelseverksamheten. Under grundutbildningen får du kontaktytor och gemenskap som ger dig en bra plattform i ditt fortsatta arbete. Efter genomförd grundutbildning placeras du i en aspirantgrupp där du arbetar under nära handledning i sex månader. De kommande två åren är du fortsatt under grundutbildning, men arbetar inom den operativa verksamheten. (se vidare länk ovan)

Friskvård och hälsa

Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler där både individuell träning och gruppträning erbjuds. Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.

Information                                  

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa rekryterande chefer, tfn 010-568 78 66 eller 010-568 73 18. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I denna rekrytering kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester som en del i processen.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.

I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du härPDF (pdf, 562.4 kB) (OBS! Måste sparas om lokalt på din dator innan den bifogas). Samtliga handlingar ska vara i MS Word eller PDF-format.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med ref nr 2018-3538. Om du skickar e-post, ange även ref nr i ämnesraden.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.

Ansökan ska ha kommit in senast den 22 mars 2018