Säpo

Tillsatta tjänster

På denna sida meddelar vi om tillsatta tjänster. Meddelanden ligger kvar tills överklagningstiden har löpt ut, vilket är tre veckor efter att meddelandet publicerats nedan.
Överklagas beslutet ska detta göras skriftligt.

Skrivelsen ska ställas till Statens överklagningsnämnd (SON), men skickas till:
Säkerhetspolisen, registratorsexpeditionen, Box 123 12, 102 28 Stockholm.
Ange vilket beslut ni överklagar till exempel genom att ange beslutets diarienummer. Ange också vilken ändring i beslutet ni vill ha.

Enligt nya föreskrifter från Riksarkivet (RA-FS 2004:1) kommer vi inte återsända dina ansökningshandlingar när överklagningstiden gått ut.

Handlingarna kommer att sparas hos oss i två år och sedan gallras. Vill du då få tillbaka dina ansökningshandlingar måste du särskilt skicka in en skriftlig begäran om detta.

Tillkännagivanden om tillsatta tjänster:

(Finns inga meddelande här under har överklagningstiden gått ut och meddelandet tagits bort)

  • 2018-08-14
    Låstekniker till teknikenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2018-4511 är tillsatt.
    Läs mer
  • 2018-05-04
    Nätverksspecialist till teknikenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2018-934 är tillsatt.
    Läs mer