Säpo

Tillsatta tjänster

På denna sida meddelar vi om tillsatta tjänster. Meddelanden ligger kvar tills överklagningstiden har löpt ut, vilket är tre veckor efter att meddelandet publicerats nedan.
Överklagas beslutet ska detta göras skriftligt.

Skrivelsen ska ställas till Statens överklagningsnämnd (SON), men skickas till:
Säkerhetspolisen, registratorsexpeditionen, Box 123 12, 102 28 Stockholm.
Ange vilket beslut ni överklagar till exempel genom att ange beslutets diarienummer. Ange också vilken ändring i beslutet ni vill ha.

Enligt nya föreskrifter från Riksarkivet (RA-FS 2004:1) kommer vi inte återsända dina ansökningshandlingar när överklagningstiden gått ut.

Handlingarna kommer att sparas hos oss i två år och sedan gallras. Vill du då få tillbaka dina ansökningshandlingar måste du särskilt skicka in en skriftlig begäran om detta.

Tillkännagivanden om tillsatta tjänster:

(Finns inga meddelande här under har överklagningstiden gått ut och meddelandet tagits bort)

 • 2018-06-21
  Avbrytande av tillsättningsförfarande
  Säkerhetspolisen beslutar att avbryta rekryteringsprocessen beträffande externt utlyst tjänst
  Läs mer
 • 2018-06-21
  DevOps till enheten för teknisk inhämtning med placering i Stockholm, diarienummer 2018-1836 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2018-06-21
  Avbrytande av tillsättningsförfarande
  Säkerhetspolisen beslutar att avbryta rekryteringsprocessen beträffande externt utlyst tjänst.
  Läs mer
 • 2018-06-21
  Avbrytande av tillsättningsförfarande

  Säkerhetspolisen beslutar att avbryta rekryteringsprocessen beträffande externt utlyst tjänst
  Läs mer
 • 2018-06-21
  Biträdande enhetschef till spaningsenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2017-22806 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2018-06-13
  Avbrytande av tillsättningsförfarande
  Säkerhetspolisen beslutar att avbryta rekryteringsprocessen beträffande externt utlyst tjänst
  Läs mer
 • 2018-06-12
  Biträdande enhetschef till enheten finansiell inhämtning med placering i Stockholm, diarienummer 2017-22857 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2018-06-12
  Sektionschef till spaningsenhetens spaningssektion med placering i Stockholm, diarienummer 2017-22807 är tillsatt. Sektionschef till spaningsenhetens verksamhetsutvecklingssektion med placering i Stockholm, diarienummer 2017-22808 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2018-06-12
  Operativ handläggare till säkerhetsunderrättelseavdelningen med placering i Stockholm, diarienummer 2017-19810 är tillsatt
  Operativ handläggare till säkerhetsunderrättelseavdelningen med placering i Stockholm, diarienummer 2017-19805 är tillsatt
  Läs mer
 • 2018-06-12
  Avbrytande av tillsättningsförfarande
  Säkerhetspolisen beslutar att avbryta rekryteringsprocessen beträffande externt utlyst tjänst
  Läs mer
 • 2018-06-12
  IT-tekniker till teknikenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2017-23072 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2018-06-08
  Hardware Asset Manager, HAM till Teknikenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2018-1482 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2018-06-08
  Arkivarie till enheten för mottagning och delgivning med placering i Stockholm, diarienummer 2017-27190 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2018-06-05
  Enhetschef till stabsenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2018-1450 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2018-06-04
  HR-partner till HR-enheten, diarienummer 2017-25251 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2018-06-04
  Rekryteringsadministratör till HR-enheten, diarienummer 2017-25247 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2018-06-04
  Analytiker till enheten för taktisk säkerhetsanalys vid säkerhetsavdelningen, diarienummer 2017-22596 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2018-05-04
  Nätverksspecialist till teknikenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2018-934 är tillsatt.
  Läs mer