Säpo

HR-chef

Vi söker en HR-chef som vill vara med att utveckla Säkerhetspolisens HR-arbete med placering i Stockholm.
Ref nr: 2017-1258
Sista ansökningsdag: 9 mars 2017

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har närmare 1 100 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet.

Säkerhetspolisen söker en HR-chef som i en för myndigheten expansiv och utmanande fas vill leda Säkerhetspolisens HR-arbete och som kan axla rollen som enhetschef för HR-enheten. Enhetschefsrollen innebär att du leder arbetet vid myndighetens HR-enhet och som HR-chef stödjer du myndighetsledningen och myndighetens övriga chefer i det strategiska och dagliga HR-arbetet. Rollen som HR-chef innebär också att du leder det viktiga arbetet med att utveckla och effektivisera myndighetens kompetensförsörjning som helhet.

Säkerhetspolisen är just nu inne i en expansionsfas vilket särskilt ställer stora krav på myndighetens rekryteringsorganisation. Som chef för HR-enheten förväntas du under de kommande tre åren ta ett särskilt ansvar för detta arbete.

HR-enheten är en enhet som ingår i avdelning för verksamhetsstöd, vars uppgift är att stödja myndighetens kärnprocess med ett flertal olika stödprocesser. HR-enheten består av ca 40 medarbetare fördelat på fyra grupper; rekrytering, utbildning, arbetsgivarpolitik samt chefsstöd och löneadministration.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter kommer främst att innebära;

 • Leda myndighetens övergripande planering, uppföljning och styrning inom HR-området
 • Delta i avdelningens gemensamma ledningsarbete och ingå i avdelningsledningsgruppen
 • Leda arbetet med att utveckla myndighetens HR-processer
 • Stödja ansvarig avdelningschef med beslutsunderlag i den strategiska ledningen av myndigheten
 • Tillsammans med myndighetsledningen och tillsammans med övriga enhetschefer bidra i myndighetens långsiktiga utvecklingsarbete
 • Kontinuerligt samverka med andra myndigheter inom HR-området
 • Företräda myndigheten i rollen som HR-chef

Ansvarsområden

Dina ansvarsområden kommer främst att innebära:

 • Ansvar som myndighetens HR-chef tillika processägare för myndighetens HR-processer
 • Personal- och budgetansvar för HR-enheten

Uppdrag

Uppdraget som enhetschef vid Säkerhetspolisen innebär att man tillsammans med myndighetsledningen och övriga enhetschefer innehar en central roll i myndighetens övergripande styrning och ledning.

Som HR-chef stödjer du myndighetsledningen i att utveckla den strategiska arbetsgivarpolitiken samt stödjer och utvecklar chefer i deras arbetsgivar- och chefsroll.

Som enhetschef förväntas du ta ett ansvar för helheten och verka för myndighetens bästa. Du måste vara beredd på att hjälpa till inom andra funktioner och i vardagen stödja såväl medarbetare som chefskollegor. Du deltar särskilt i avdelningens gemensamma ledningsarbete och ingår i ledningsgruppen för avdelningen.

Som enhetschef vid Säkerhetspolisen förväntas du verka utifrån myndighetens chefs- och ledarskapspolicy som utgår ifrån begreppen resultat och effekt, samspel mellan del och helhet, utveckling och förbättring, samverkan och kommunikation, effektiva team samt tillit och engagemang.

Som enhetschef har du ett ansvar för att jobba aktivt med enhetens kompetensförsörjning.

Erfarenhet och kompetens

Krav
För tjänsten krävs att du har:

 • relevant akademisk examen
 • längre ledar- och chefserfarenhet
 • dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt bedrivit förändringsarbete
 • bred erfarenhet från såväl strategiskt som operativt HR-arbete
 • erfarenhet av att samverka och förhandla med arbetstagarorganisationer
 • god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i såväl tal som skrift

Meriterande
Det är meriterande om du har:

 • erfarenhet från offentlig verksamhet
 • allmän bred IT-kunskap ur ett användarperspektiv och intresse för att effektivisera arbetet med olika IT-stödsystem inom HR-området
 • erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling
 • erfarenhet av att leda projekt

Egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt att du har:

 • ett engagerat, resultatorienterat, tydligt och öppet ledarskap som värdesätter medarbetaren mycket god samarbetsförmåga
 • förmåga att skapa tydlighet i ledningsarbetet
 • förmåga att verka utifrån ett helhetsperspektiv
 • förmåga att vara initiativrik och flexibel
 • god administrativ förmåga

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning och registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Information

Vi gör rekryteringen i samarbete med Alumni Harvey Nash. För mer information om befattningen och processen, kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Tobias Eklund eller Sandra Isojärvi, tfn 073-095 71 06 eller sandra.isojarvi@harveynash.se.

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa ansvarig avdelningschef Mattias Dejke, tfn 010-56 878 11. För information om rekryteringsprocessen, HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 84 79, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

I det viktiga uppdraget att skydda Sverige och demokratin behöver vi en stor bredd av kompetens och erfarenhet hos våra medarbetare. Tycker du att du har det vi söker och känner att vårt arbete verkar intressant? Då är du varmt välkommen med din ansökan!

I rekryteringsprocessen kommer arbetspsykologiska test användas som en del i urvalet.

Vi erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler.

I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler och metod.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du här.PDF (pdf, 562.4 kB) Samtliga handlingar ska vara i PDF-format eller Word.

I ditt personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med ref nr 2017-1258. Om du skickar e-post ange även ref nr i ämnesraden.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Ansökan ska ha kommit in senast den 9 mars 2017