Säpo

Kommunikationschef

Vi söker en kommunikationschef som vill fortsätta på vår inslagna förändringsresa mot en kommunikativ organisation med placering i Stockholm
Ref nr: 2017-1330
Sista ansökningsdag: 9 mars 2017

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har närmare 1 100 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet.

Säkerhetspolisen söker en kommunikationschef som vill leda oss i nästa steg in i framtiden och som kan axla rollen som enhetschef för kommunikationsenheten på myndigheten. Säkerhetspolisen står inför en expansiv och utmanande tid där vi än mer riktar oss mot medborgare och allmänhet i vår kommunikation. Vi har högt ställda mål för den interna kommunikationen och den blivande kommunikationschefen ska ha ett starkt engagemang för nya sätt att driva kommunikationsarbete, både externt och internt.

Enhetschefsrollen innebär att du leder arbetet vid myndighetens kommunikationsenhet och som kommunikationschef stödjer du myndighetsledningen och myndighetens övriga chefer i genomförande av Säkerhetspolisens interna och externa kommunikation på såväl strategisk som på operativ nivå.

Kommunikationsenheten är en enhet som ingår i avdelningen för verksamhetsstöd, vars uppgift är att stödja myndighetens kärnprocess och operativa arbete. Kommunikationsenheten ansvarar för planeringen och genomförandet av Säkerhetspolisens interna och externa kommunikation. Här finns ansvaret för medierelationer, hemsida, Twitter, myndighetens årsbok och internkommunikation som exempelvis intranät, chefskommunikation, och projektkommunikation. Säkerhetspolisen ska präglas av öppenhet och tillgänglighet. För att lyckas med detta är det önskvärt att kommunikationsaspekter beaktas tidigt i den löpande verksamheten. Enheten är idag en relativt liten enhet med tio medarbetare inklusive kommunikationschefen.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter kommer främst att innebära;

 • Leda myndighetens övergripande planering, uppföljning och styrning inom kommunikationsområdet
 • Delta i avdelningens gemensamma ledningsarbete och ingå i avdelningsledningsgruppen
 • Stödja ansvarig avdelningschef med beslutsunderlag i den strategiska ledningen av myndigheten
 • Kontinuerligt utveckla Säkerhetspolisens externa- och interna kommunikation på strategisk och operativ nivå
 • Tillsammans med myndighetsledningen och tillsammans med övriga enhetschefer bidra i myndighetens långsiktiga utvecklingsarbete
 • Kontinuerligt samverka med andra myndigheter inom kommunikationsområdet
 • Företräda myndigheten som kommunikationschef samt vara en av Säkerhetspolisens officiella talespersoner

Ansvarsområden

Dina ansvarsområden kommer främst att innebära:

 • Ansvar som myndighetens kommunikationschef
 • Personal- och budgetansvar för kommunikationsenheten

Uppdrag

Uppdraget som enhetschef vid Säkerhetspolisen innebär att du tillsammans med myndighetsledningen och övriga enhetschefer innehar en central roll i myndighetens övergripande styrning och ledning.

Som kommunikationschef stödjer du myndighetsledningen i genomförandet av den strategiska kommunikationen, såväl internt som externt, samt stödjer och utvecklar chefer i deras chefsroller inom området kommunikation.

Som enhetschef förväntas du ta ett ansvar för helheten och verka för myndighetens bästa. Du måste vara beredd på att hjälpa till inom andra funktioner och i vardagen stödja såväl medarbetare som chefskollegor. Du deltar särskilt i avdelningens gemensamma ledningsarbete och ingår i ledningsgruppen för avdelningen.

Som enhetschef vid Säkerhetspolisen förväntas du verka utifrån myndighetens chefs- och ledarskapspolicy som utgår ifrån begreppen resultat och effekt, samspel mellan del och helhet, utveckling och förbättring, samverkan och kommunikation, effektiva team samt tillit och engagemang. Som enhetschef har du ett ansvar för att jobba aktivt med enhetens kompetensförsörjning.

Erfarenhet och kompetens

Krav
För tjänsten krävs att du har:

 • akademisk utbildning i medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik eller annan likvärdig utbildning
 • flerårig ledar- och chefserfarenhet med liknande arbetsuppgifter inom kommunikationsområdet och vana av krishantering
 • dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt bedriva förändringsarbete
 • erfarenhet av att prioritera och arbetsleda i kris
 • god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i såväl tal som skrift
 • bred erfarenhet av kontakter med media (arbete med mediakontakter)
 • erfarenhet av att leda internkommunikativa processer
 • kunskap om hur kommunikation är centralt för en modern och aktuell organisationsutveckling

Meriterande
Det är meriterande om du har:

 • ett väl upparbetat kontaktnät inom den svenska mediekåren
 • allmän bred IT-kunskap ur ett användarperspektiv
 • erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling
 • erfarenhet av att leda projekt
 • god kunskap om dagens kommunikationskanaler och hur de kan användas

Egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt att du har:

 • ett engagerat, resultatorienterat, tydligt och öppet ledarskap som värdesätter självständiga medarbetare mycket god samarbetsförmåga
 • förmåga att verka utifrån ett helhetsperspektiv
 • förmåga att vara initiativrik och flexibel
 • förmåga att hantera den komplexitet det innebär att balansera olika perspektiv t ex öppenhet, sekretess, effektivitet och kvalitet
 • förmåga att hantera stress och gillar ett intensivt arbetstempo
 • god administrativ förmåga

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning och registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Information

Vi gör rekryteringen i samarbete med Alumni Harvey Nash. För mer information om befattningen och processen, kontakta rekryteringskonsult Mirja Holmberg, mirja.holmberg@harveynash.se, researcher Sonnica Frändberg sonnica.frandberg@harveynash.se eller tfn 08-20 09 10

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa ansvarig avdelningschef Mattias Dejke, tfn 010-56 878 11. För information om rekryteringsprocessen, HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 84 79, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

I det viktiga uppdraget att skydda Sverige och demokratin behöver vi en stor bredd av kompetens och erfarenhet hos våra medarbetare. Tycker du att du har det vi söker och känner att vårt arbete verkar intressant? Då är du varmt välkommen med din ansökan!

I rekryteringsprocessen kommer arbetspsykologiska test användas som en del i urvalet.

Vi erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler.

I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler och metod.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du här.PDF (pdf, 562.4 kB) Samtliga handlingar ska vara i PDF-format eller Word.

I ditt personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med ref nr 2017-1330. Om du skickar e-post ange även ref nr i ämnesraden.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Ansökan ska ha kommit in senast den 9 mars 2017.