Säpo

Operativ handläggare med bred teknisk förmåga

Din IT-förmåga kan vara avgörande i vår brottsbekämpning – vill du bidra till ett säkrare Sverige?
Vi söker operativa handläggare med bred teknisk förmåga med placering i Stockholm.
Ref nr: 2017-1973
Sista ansökningsdag: 2017-02-27

Brottsligheten som Säkerhetspolisen har att hantera ökar och utmanar många samhällen runtom i världen. Säkerhetspolisen i Sverige växer för att bemöta dessa utmaningar. Vi söker nu efter nyfikna och drivna personer som kan stärka vår kapacitet.

Operativ handläggare med bred teknisk förmåga

Till denna rekrytering letar Säkerhetspolisen efter medarbetare som har omfattande kunskap om och ett starkt intresse för IT och hur dessa kan användas bäst i det brottsbekämpande arbetet.

Vi söker dig som har god kunskap om hur teknik fungerar och interagerar samt har förståelse för vilken typ av data som kan extraheras, berikas och användas. Aktörer som Säkerhetspolisen ska motverka använder ofta nya sätt att kommunicera och därför behöver vi dig som är innovativ och på framkant i nyttjande av teknik.

Du ska ha erfarenhet av att bearbeta och bedöma stora mängder data, till exempel information kopplat till data- och telekommunikation, kartstöd eller finansiell data. Du kan sammanföra och dra slutsatser utifrån den samlade informationen. Har du några eller flera av dessa egenskaper så är detta ett arbete för dig. 

Vad gör en operativ handläggare på Säkerhetspolisen?

Dina arbetsuppgifter kommer främst innebära att du:

 • arbetar med ärenden inom något av Säkerhetspolisens verksamhetsområden
 • bearbetar information i databaser och inriktar inhämtning av underrättelser
 • skapar underrättelsesammanställningar som utgör underlag för beslut, analyser samt åtgärder
 • planerar och genomför åtgärder i samverkan med andra myndigheter
 • samverkar med interna och externa partners, exempelvis Polisen
 • aktivt deltar i det metod- och verksamhetsutvecklingsarbete som kontinuerligt bedrivs på myndigheten
 • hanterar den komplexitet det innebär att balansera olika perspektiv såsom effektivitet, rättssäkerhet, etik och integritet

Erfarenhet och kompetens

Krav
För tjänsten krävs att du har:

 • dokumenterad arbetslivserfarenhet av att hantera stora mängder data från ostrukturerad till strukturerad form
 • god förmåga att bearbeta, analysera och visualisera information från olika databaser
 • god kunskap om hur teknik fungerar och interagerar
 • god presentationsförmåga i såväl större som mindre sammanhang
 • god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i såväl tal som skrift

Meriterande
Det är meriterande om du har:

 • relevant högskoleutbildning
 • erfarenhet av programmering
 • erfarenhet av öppen informationsinhämtning
 • erfarenhet av arbete inom brottsbekämpande- eller underrättelseverksamhet
 • deltagit i metod- och utvecklingsarbete
 • erfarenhet från andra kulturer
 • andra språkkunskaper utöver svenska och engelska

Egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt att du:

 • är prestigelös och bidrar till ett gott arbetsklimat i gruppen
 • kan arbeta både i grupp och självständigt och har förmåga att samarbeta med olika yrkeskategorier
 • har förmåga att skapa förtroende genom att knyta och upprätthålla kontakter
 • är engagerad, tar ansvar för ditt arbete och är lösningsinriktad
 • är noggrann, uthållig och har god förmåga att strukturera och prioritera - även under hög arbetsbelastning
 • har flexibilitet att med kort varsel byta arbetsuppgifter/arbetsområde och har förmåga att växla mellan planerad och händelsestyrd verksamhet
 • är analytisk och har god problemlösningsförmåga

Säkerhetspolisen som arbetsplats

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har närmare 1 100 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet.

I denna rekrytering söker Säkerhetspolisen handläggare till Säkerhetsunderrättelseavdelningen för arbete på någon av enheterna Ideologiskt motiverade aktörer, Statliga aktörer eller Utredning.  Läs mer om Säkerhetspolisen i vår årsbok och på vår webb.

Anställningsvillkor

Preliminär anställningsstart vecka 40, 2017. Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säker­hets­klass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning och registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhets­skyddslagen. Vi ställer kontinuerligt höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

Arbetstid
Arbete utanför kontorstid förekommer. I tjänsten ingår återkommande beredskapsperioder och du behöver vara beredd på att resa inom och utom landet.

Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Grundutbildning
Vid anställningens början deltar du i en utbildning som ger dig rätt start för att arbeta som operativ handläggare inom något av våra verksamhetsområden. Du får en god förståelse för Säkerhetspolisens uppdrag och för underrättelseverksamhet. Under grundutbildningen får du kontaktytor och gemenskap som ger dig en bra plattform i ditt fortsatta arbete.

Vidareutbildning/kompetensutveckling sker genom såväl interna som externa utbildningar.

Friskvård och hälsa
Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler där både individuell träning och gruppträning erbjuds. Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.

Vi har egen matsal/cafeteria vid sidan av ett antal restauranger i närheten i Solna.

Information

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa rekryterande gruppchefer,
tfn 010-568 81 23 eller tfn 010-568 77 03. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 85 24, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

I rekryteringsprocessen kommer arbetspsykologiska test användas som en del i urvalet. Vi värdesätter de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du härPDF (pdf, 562.4 kB). Vi ber dig att tydligt beskriva hur du möter angivna krav och meriter samt lyfta fram hur du möter våra önskemål om egenskaper för att vi ska trivas med varandra. Ofullständiga ansökningar beaktas inte.Samtliga handlingar ska vara i PDF-format eller Word.

Märk din ansökan med ref nr 2017–1973. Om du skickar e-post ange även ref nr i ämnesraden.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via länk.

Ansökan ska ha kommit in senast den 27 februari 2017.

Välkommen med din ansökan!