Säpo

IT-säkerhetsspecialister

Vi söker IT-säkerhetsspecialister till enheten för säkerhetsskydd med placering i Stockholm
Ref nr: 2017-2970
Sista ansökningsdag: 27 februari 2017

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har närmare 1 100 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet.

Säkerhetspolisen söker IT-säkerhetsspecialister med placering på Säkerhetsskyddsenheten vid huvudkontoret i Solna. Enheten ansvarar för tillsyn och rådgivning i säkerhetsskyddsfrågor till myndigheter och andra som bedriver samhällsviktig verksamhet.

Arbetsuppgifter

Du kommer att tillhöra en grupp som utöver tillsyn och rådgivning i säkerhetsskyddsfrågor, ger stöd till Säkerhetspolisens utredningsverksamhet med IT-forensiska undersökningar, samt assisterar med kryptoforcering. Eftersom variation och nya frågeställningar är vardag krävs en ständig utveckling av arbetssätt, metoder och verktyg.

Tillsyn av säkerhetsskydd innebär att kontroller utförs i syfte att säkerställa att samhällsviktig verksamhet har tillräckligt skyddsnivå. I detta arbete kan tekniska säkerhetsgranskningar av IT-miljöer komma att utföras. Rådgivning sker genom allt från anpassade tekniska aktiviteter riktade till enskilda klienter, till större föreläsningar inom IT-säkerhetsområdet.

Arbetet som IT-säkerhetsspecialist vid Säkerhetspolisen innebär också ett deltagande i myndighetens IT-säkerhetsarbete, omvärldsbevakning inom området, samt nationell och internationell samverkan.

Du arbetar såväl enskilt som i grupp. Eftersom arbetet sker i den operativa verksamheten förekommer det arbete utanför kontorstid såväl som resor inom landet, också med kort varsel.

Erfarenhet och kompetens

Arbetet kräver bred teknisk grundkompetens med en specialistinriktning mot

IT-säkerhet. Området är under ständig utveckling och kräver därför starkt ämnesintresse och vilja till kompetensutveckling.

Krav

 • flera års kvalificerat IT-säkerhetsarbete bakom dig. Något eller några av dessa år med tekniska säkerhetsgranskningar och/eller penetrationstester
 • förmåga att resonera kring teknisk IT-säkerhet ur ett helhetsperspektiv med anpassning efter hotbild
 • god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i såväl tal som skrift
 • djupare kunskaper i minst två av följande områden, gärna från större IT-miljöer:
  • Nätverkssäkerhet
  • Säkerhet i Microsoft miljöer
  • Säkerhet i Unix/Linux system
  • Säkerhet i webbapplikationer
  • Granskning av hårdvara avseende IT-säkerhet

Meriterande

 • Högskoleutbildning inom datateknik och/eller informationsteknik.
 • IT-säkerhetsrelaterade tekniska certifieringar.
 • Programmeringskunskaper
 • Erfarenheter av att hålla utbildningar och föreläsningar
 • Erfarenhet från något eller några av områdena:
  • Incidenthantering
  • Analys av skadlig kod
  • Intrångsdetektering
  • Mobila enheter och hårdvarunära säkerhet

Egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du målinriktad, strukturerad och initiativrik. Du tycker om att arbeta i varierande sammansättningar d.v.s. både i grupp och individuellt. Arbete i extern verksamhet som riktar sig till olika målgrupper ställer krav på social kompetens med god samarbets- och anpassningsförmåga. Du känner dig bekväm med att tala inför grupp och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska.

Vi värdesätter de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten. Vi eftersträvar också en jämn könsfördelning och ser därför gärna kvinnliga sökanden.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning, med sex månaders inledande provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning och registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i Säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Information

Vill du veta mer om funktionen är du välkommen att kontakta enhetschef, 010-568 81 79 eller till HR-enheten för information om rekryteringsprocessen, tfn 010-56 870 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 84 79, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess. För en del kategorier av anställda är huvudprincipen att anställningen ska bedömas som en hemlig uppgift.

I det viktiga uppdraget att skydda Sverige och demokratin behöver vi en stor bredd av kompetens och erfarenhet hos våra medarbetare. Tycker du att du har det vi söker och känner att vårt arbete verkar intressant? Då är du varmt välkommen med din ansökan!

I rekryteringsprocessen kommer arbetspsykologiska test användas som en del i urvalet.

Vi erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler.

I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler och metod.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du här.PDF (pdf, 562.4 kB) Samtliga handlingar ska vara i PDF-format eller Word.

I ditt personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med ref nr 2017-2970. Om du skickar e-post ange även ref nr i ämnesraden.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.

Ansökan ska ha kommit in senast den 27 februari 2017.