Säpo

Utrustningsansvarig

Vi söker utrustningsansvarig för polismatriel till ekonomienheten med placering i Stockholm.
Ref nr: 2017-4111
Sista ansökningsdag: 5 april 2017

Ekonomienheten söker nu en erfaren engagerad medarbetare som vill vara en del av vårt arbete.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med anskaffning och samordning av vapen och polismateriel och dina arbetsuppgifter kommer främst att innebära;

 • framtagande av kravspecifikationer av specifika produkter med stöd av beställare i myndigheten
 • som kravställare stödja upphandlare vid genomförandet av myndighetens upphandlingar inom ansvarsområdet
 • företräda myndigheten externt vid samverkan och i projekt med andra myndigheter i frågor som rör inköp av produkter inom området
 • genomföra marknadsundersökningar
 • löpande dialog med aktuella leverantörer
 • göra inköp inom området
 • genomföra leveranskontroller och kvalitetssäkring

Ansvarsområden

Dina ansvarsområden kommer främst att innebära:

 • att hanteringen av produkterna inom området görs enligt gällande lagstiftning
 • att anskaffningen görs i enlighet med beslutad inköpsprocess
 • att hantera den komplexitet det innebär att balansera olika perspektiv t ex rättssäkerhet, etik och sekretess kring inköp av produkter och kontakt med leverantörer.

Uppdrag

Säkerställa att myndighetens behov inom området vapen- och polismateriel tillgodoses och att anskaffningen av produkterna görs i enlighet med gällande regelverk och beslutad inköpsprocess.

Ansvara för att hanteringen av anskaffade produkter görs enligt gällande regelverk.

Din kompetens och dina egenskaper

Krav

För tjänsten krävs att du har:

 • polisexamen, högskoleutbildning eller annan relevant utbildning
 • gedigen erfarenhet av arbete med vapenhantering och vapenutveckling vid statlig myndighet
 • god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i såväl tal som skrift

Meriterande

Det är meriterande om du har:

 • erfarenhet av export- och importregler inom området
 • erfarenhet av upphandlingslagstiftningen
 • vana att samverka mellan myndigheter eller organisationer

Egenskaper

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt att du:

 • har förmåga att ta egna initiativ och självständigt driva arbetet framåt
 • har god samarbetsförmåga och lätt för att ta och upprätthålla kontakter såväl internt som externt
 • är engagerad, tar ansvar för ditt arbete och är lösningsinriktad
 • har hög integritet och är sekretessmedveten
 • är strukturerad och noggrann i ditt arbete

Säkerhetspolisen som arbetsplats

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har närmare 1 100 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet. Läs mer om Säkerhetspolisen på vår webb och i vår årsbok.

Ekonomienheten är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd och ansvarar för myndighetens finansiella styrning, redovisning, fakturahantering, upphandling och inköp samt säkerhetsskyddade upphandlingar.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning och registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Friskvård och hälsa

Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler där både individuell träning och gruppträning erbjuds. Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.

Vi har egen matsal/cafeteria vid sidan av ett antal restauranger i närheten i Solna.

Information                                  

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa enhetschefen, tfn 010-568 82 71. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I rekryteringsprocessen kommer arbetspsykologiska test användas som en del i urvalet. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.

I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler och metod.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du härPDF (pdf, 562.4 kB) (OBS! Måste sparas om innan den bifogas ansökan). Samtliga handlingar ska vara i PDF-format eller Word.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med ref nr 2017-4111. Om du skickar e-post, ange även ref nr i ämnesraden.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.

Ansökan ska ha kommit in senast den 5 april 2017.