Säpo

Säkerhetsskyddstekniker

Vi söker säkerhetsskyddstekniker till teknikenheten med placering i Stockholm.
Ref nr: 2017-2926
Sista ansökningsdag: 27 mars 2017

Säkerhetsskyddstekniker till teknikenheten

Vi söker nu engagerade medarbetare som vill vara delaktiga i myndighetens säkerhetsarbete.


Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter kommer främst innebära att:

 • planera och genomföra säkerhetsskyddsundersökningar, internt och mot externa myndigheter
 • stödja myndigheten i arbetet med att bedöma tekniska hot, sårbarheter och risker
 • i operativa ärenden delta med teknisk kompetens inom myndighetens ansvarsområden.
 • utveckla ämnesområdet i metod och utrustning

Uppdrag

Genom uppdraget bibehålla och utveckla myndighetens arbete med säkerhetsskydd för att skapa ett säkert Sverige.

Din kompetens och dina egenskaper

Krav
För tjänsten krävs att du har:

 • fullgjort gymnasieutbildning
 • arbetat som servicetekniker eller liknande teknisk befattning alternativt god kännedom om Säkerhetspolisens kärnverksamhet
 • god förmåga att samarbeta i grupp
 • god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i såväl tal som skrift
 • B-körkort

Meriterande
Det är meriterande om du har:

 • erfarenhet om underrättelseverksamhet
 • vana av att leda uppdrag alternativt vana av förtroendeuppdrag
 • utbildning inom polisiära teknikområden, exempelvis kriminalteknik

Egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt att du:

 • har förmåga att ta egna initiativ och självständigt driva frågor
 • har en god grundtrygghet och stabilitet
 • har god samarbetsförmåga och lätt för att ta och upprätthålla kontakter såväl internt som externt
 • tar ansvar för ditt arbete och är lösningsinriktad
 • är noggrann, uthållig och har förmåga att prioritera - även under hög arbetsbelastning
 • är flexibel och har förmåga att växla mellan planerad och händelsestyrd verksamhet

Säkerhetspolisen som arbetsplats

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har närmare 1 100 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet. Läs mer om Säkerhetspolisen på vår webb och i vår årsbok.

Om enheten
Säkerhetspolisens teknikenhet ansvarar för tekniska system och kompetens för att avslöja och förhindra allvarliga brott. Vi jobbar i en miljö som kräver ständig förändring och utveckling inom den operativa tekniken.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning och registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Arbetstid
Arbete utanför kontorstid förekommer och du behöver vara beredd på att resa inom och utom landet. Beredskap kan förekomma.

Friskvård och hälsa
Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler där både individuell träning och gruppträning erbjuds. Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.

Vi har egen matsal/cafeteria vid sidan av ett antal restauranger i närheten i Solna.

Information

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa gruppchef, tfn 010-568 7668. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST,
tfn 010-568 70 02.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I rekryteringsprocessen kommer arbetspsykologiska test användas som en del i urvalet. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.

I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler och metod.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du härPDF (pdf, 562.4 kB) (OBS! Måste sparas om innan den bifogas ansökan). Samtliga handlingar ska vara i PDF-format eller Word.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med ref nr 2017-2926. Om du skickar e-post, ange även ref nr i ämnesraden.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.

Ansökan ska ha kommit in senast den 27 mars 2017.