Säpo

Översättare

Vi söker översättare till enheten för mottagning och delgivning, gruppen för översättning, med placering i Stockholm.
Ref nr: 2017-9053
Sista ansökningsdag: 17 maj 2017

Säkerhetspolisen i Sverige växer. Vi söker nu översättare med kompetens i franska, engelska och tyska. Du behöver behärska två av nämnda språk i någon kombination. Du har svenskan som bas och vi förutsätter att du har gedigna kunskaper svenska språket.

Vad gör en översättare på Säkerhetspolisen?

Arbetsuppgifternas art och innehåll styrs av Säkerhetspolisens löpande verksamhet och innefattar i korthet följande:

 • Översättning av meddelanden, rapporter, analyser, lagtexter m.m.
 • Språkgranskning och terminologiarbete i anslutning till översättningsuppdrag.
 • Viss tolkning kan förekomma.

De datorprogram vi använder är de vanligaste MS Office-programmen och SDL Studio 2015. Vi har också en omfattande flerspråkig termbank som stöd i översättningsarbetet.

Din kompetens och dina egenskaper

Krav
För anställningen krävs att du har:

 • En bred språklig kompetens i form av gedigna kunskaper i svenska, franska och/eller tyska samt engelska språket, en väl utvecklad allmän språkkänsla och god stilistisk förmåga.
 • En akademisk examen motsvarande fil.kand. eller högre med språklig eller annan relevant inriktning.
 • Minst två års dokumenterad praktisk erfarenhet av översättningsarbete eller textbearbetning.
 • Goda kunskaper att hantera olika datorprogram.
 • God samarbetsförmåga och är beredd att periodvis arbeta under hög arbetsbelastning.

Meriterande
Det är meriterande om du har:

 • Kompetens i ytterligare språk, gärna ryska eller arabiska.
 • Översättarutbildning och erfarenhet av juridisk översättning.
 • Erfarenhet av datorstödd översättning.

Egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt att du har:

 • en utpräglad ansvarskänsla för dina arbetsuppgifter
 • en god samarbetsförmåga, ett prestigelöst förhållningssätt och att du trivs att arbeta med andra i grupp
 • ett stort engagemang och god förmåga att arbeta självständigt utifrån givna uppdrag
 • en god kommunikativ förmåga och förmåga att på ett lättillgängligt sätt uttrycka dig i tal och skrift

Säkerhetspolisen som arbetsplats

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har närmare 1 100 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet. Läs mer om Säkerhetspolisen på vår webb och i vår årsbok.

Enheten för mottagning och delgivning är placerad på Säkerhetspolisens Informations- och utvecklingsavdelning och ansvarar för myndighetens informationsflöde. Det innebär att ta emot, registrera, och fördela inkomna handlingar och expediera samt granska utgående meddelanden, översätta handlingar på främmande språk samt verka ur ett helhetsperspektiv för ett långsiktigt förhållningssätt i all hantering av allmänna handlingar på Säkerhetspolisen. Enheten består av fyra grupper varav gruppen för översättning är en.

Gruppen för översättning ansvarar för att tillgodose myndighetens behov av översättning av dokument inom Säkerhetspolisens internationella verksamhet. Uppdraget innebär översättning av inkommande handlingar från främst franska, tyska och arabiska samt av utgående handlingar främst till engelska, franska och tyska i såväl i den operativa som i den övriga verksamheten på Säkerhetspolisen. Gruppen ansvarar även för att informationen med hög kvalité och enligt överenskommen tid, når rätt mottagare såväl internt som externt. Gruppen ger även stöd till myndigheten när det gäller språkvård i samverkan med kommunikationsenheten.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning och registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Friskvård och hälsa

Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler där både individuell träning och gruppträning erbjuds. Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.

Information                                  

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa rekryterande chef, tfn 010-568 72 01. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I denna rekrytering kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester som en del i processen.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.

I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du härPDF (pdf, 562.4 kB) (OBS! Måste sparas om innan den bifogas ansökan). Samtliga handlingar ska vara i PDF-format eller Word.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med ref nr 2017-9053. Om du skickar e-post, ange även ref nr i ämnesraden.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.

Ansökan ska ha kommit in senast den 17 maj 2017.