Säpo

Handläggare

Vi söker handläggare till HR-enheten, kompetenscenter med placering
i Stockholm.
Ref nr: 2017-11634
Sista ansökningsdag: 20 juni 2017

Säkerhetspolisen i Sverige växer. Vi söker nu efter dig som trivs med pedagogiskt arbete och vill bidra till att stärka förmågan inomkompetensutveckling och utbildning till HR-enheten.

Vad gör en handläggare vid kompetenscentrum?

Då Säkerhetspolisen agerar i en föränderlig värld och behöver vi kunna möta den i en allt snabbare takt. Det kräver en utvecklad syn på och systematik kring lärande och kompetensutveckling, där vi i större utsträckning behöver bli duktiga på ett mer strukturerat lärande i arbetet. Vår utbildningsfunktion kommer successivt utvecklas till ett kompetenscentrum med ansvar för myndighetsöverskridande kompetensutveckling i ett bredare perspektiv än tidigare.

Dina arbetsuppgifter kommer främst bestå i att samverka med den övriga verksamheten på myndigheten för att ge råd och stöd till de olika verksamhetsdelarna i deras kompetens- och utbildningsfrågor. Det kommer också innebära att:

 • Att vara kursansvarig för vissa utbildningar
 • Kvalitetssäkra kursdesign och pedagogiskt upplägg
 • Skapa utbildningsmaterial
 • Bedöma och återkoppla resultat i utbildningar
 • Utvärdera och vidareutveckla genomförda utbildningar
 • Delta i arbete med inventering av kompetensutvecklingsbehov
 • Samordna utbildningar
 • Verka för en utvecklad syn på lärande och kompetensutveckling inom myndigheten

Din kompetens och dina egenskaper

Krav

 • Relevant akademisk examen/utbildning och eller polisexamen
 • Utbildning i pedagogik eller motsvarande
 • Arbetslivserfarenhet inom området kompetensutveckling och utbildning
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska.

Meriterande
Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av att ha varit ledare för projekt och utvecklingsarbeten
 • Erfarenhet av att arbeta med digitala lärplattformar
 • Erfarenhet av produktion av e-utbildningar
 • Utbildning i pedagogik avseende vuxnas lärande

Egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt att:

 • du är förtroendeingivande, strukturerad och resultatorienterad.
 • du är prestigelös har en mycket god samarbetsförmåga, är tydlig och pedagogisk i din kommunikation.
 • du är coachande i din relation till andra människor.
 • du är engagerad, drivande, tar ansvar för ditt arbete och kan omsätta det operativt.
 • du har god förmåga att prioritera, även under hög arbetsbelastning.
 • du är kreativ, flexibel och förändringsbenägen, kan snabbt byta fokus och arbeta med flera uppdrag parallellt.
 • du har förmåga att hantera den komplexitet det innebär att balansera olika perspektiv, t.ex. effektivitet, rättssäkerhet, etik, integritet osv.
 • du har förmåga att arbeta både i grupp och självständigt.
 • du ser nyttan av samverkan/samarbete och kan i detta förhålla dig till myndighetens uppdrag och ansvar.
 • du är noggrann och analytisk.

Säkerhetspolisen som arbetsplats

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har närmare 1 100 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet. Läs mer om Säkerhetspolisen på vår webb och i vår årsbok.

Säkerhetspolisen växer och har de närmaste åren stort fokus på utbildning och kompetensutveckling. HR-enheten ansvarar för den strategiska kompetensförsörjningen och planerar, samordnar, utvecklar samt följer upp myndighetens arbetsgivarpolitik. Enheten ansvarar också för den strategiska inriktningen för kompetensutveckling och utbildning samt vidare för att behovsinventera, planera, samordna, utveckla och följa upp samt genomföra gemensamma kompetensutbildningsinsatser vid myndig­heten.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning med registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Friskvård och hälsa

Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler där både individuell träning och gruppträning erbjuds. Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.

Information

Då rekryteringsprocessen pågår över sommaren kommer den ta längre tid pga. semestrar, besked om vilka som gått vidare kan tidigast ske i början av augusti.

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa rekryterande chef, tfn 010-568 71 51. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I denna rekrytering kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester som en del i processen.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.

I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du härPDF (pdf, 562.4 kB) (OBS! Måste sparas om lokalt på din dator innan den bifogas). Samtliga handlingar ska vara i MS Word eller PDF-format.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med ref nr 2017-11634. Om du skickar e-post, ange även ref nr i ämnesraden.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.

Ansökan ska ha kommit in senast den 20 juni 2017.