Säpo

Handläggare

Vi söker operativ handläggare inom ickespridning till Säkerhetsunderrättelseavdelningen med placering i Stockholm.
Ref nr: 2017- 12351
Sista ansökningsdag: 20
juni 2017

En rad kritiska produkter och spetskompetens anskaffas illegalt i Sverige varje år för att föras över till andra länders massförstörelsevapenprogram. Säkerhetspolisens uppdrag är att motverka att detta sker och vi växer för att bemöta dessa utmaningar. Genom tidiga och förebyggande insatser kan vi bidra till att varken kunskap eller produkter inom området når stater som har för avsikt att utveckla massförstörelse-vapen eller andra produkter av stort militärt värde. Vi söker nu efter nyfikna och drivna personer som kan stärka vår kapacitet.

Operativ handläggare med god kunskap om produkter, teknik och lagstiftning inom området ickespridning

Till denna rekrytering letar Säkerhetspolisen efter medarbetare som har omfattande kunskap om produkter, teknik och lagstiftning inom kemisk, nukleär eller biologisk vapenproduktion och hur dessa kunskaper bäst kan användas i det brottsbekämpande arbetet.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att bearbeta och bedöma stora mängder data, till exempel information kopplat till produkter med dubba användningsområden, eller ämneskunskap om massförstörelsevapen. Vår framgång bygger på nära och intensivt samarbete med bl.a. myndigheter, företag och lärosäten varför vi vill att du ska ha god erfarenhet av intern och extern samverkan. Har du några eller flera av dessa egenskaper så är detta ett arbete för dig. 

Vad gör en operativ handläggare på Säkerhetspolisen?

Dina arbetsuppgifter kommer främst innebära att du:

 • arbetar med ärenden inom Säkerhetspolisens verksamhetsområde kontraspionage med inriktning på ickespridningsområdet
 • bearbetar information i databaser och inriktar inhämtning av underrättelser
 • skapar underrättelsesammanställningar som utgör underlag för beslut, analyser samt åtgärder
 • planerar och genomför åtgärder i samverkan med andra myndigheter
 • samverkar med interna och externa partners, exempelvis Polisen och olika lärosäten i Sverige
 • aktivt deltar i det metod- och verksamhetsutvecklingsarbete som kontinuerligt bedrivs på myndigheten
 • hanterar den komplexitet det innebär att balansera olika perspektiv såsom effektivitet, rättssäkerhet, etik och integritet

Din kompetens och dina egenskaper

Krav
För tjänsten krävs att du har:

 • dokumenterad arbetslivserfarenhet av arbete med produkter, teknik och lagstiftning inom området ickespridning
 • minst 2 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av arbete inom brottsbekämpande verksamhet eller underrättelseverksamhet inom exempelvis Polismyndigheten, Tullverket, Försvarsmakten eller Inspektionen för strategiska produkter
 • erfarenhet av samverkan i olika former
 • erfarenhet av att använda olika IT-system på ett rättssäkert sätt
 • erfarenhet av att hantera stora mängder data från ostrukturerad till strukturerad form
 • god förmåga att bearbeta, analysera och visualisera information från olika databaser
 • god presentationsförmåga i såväl större som mindre sammanhang
 • god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i såväl tal som skrift

Meriterande
Det är meriterande om du har:

 • relevant akademisk utbildning
 • polisutbildning
 • erfarenhet av öppen informationsinhämtning
 • deltagit i metod- och utvecklingsarbete
 • erfarenhet från andra kulturer
 • andra språkkunskaper utöver svenska och engelska

Egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt att du:

 • är prestigelös och bidrar till ett gott arbetsklimat i gruppen
 • kan arbeta både i grupp och självständigt och har förmåga att samarbeta med olika yrkeskategorier
 • har förmåga att skapa förtroende genom att knyta och upprätthålla kontakter
 • är engagerad, tar ansvar för ditt arbete och är lösningsinriktad
 • är noggrann, uthållig och har god förmåga att strukturera och prioritera - även under hög arbetsbelastning
 • har flexibilitet att med kort varsel byta arbetsuppgifter/arbetsområde och har förmåga att växla mellan planerad och händelsestyrd verksamhet
 • är analytisk och har god problemlösningsförmåga

Säkerhetspolisen som arbetsplats

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har närmare 1 100 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet. Läs mer om Säkerhetspolisen på vår webb och i vår årsbok.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning med registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Preliminär anställningsstart är vecka 44 2017

Arbetstid

Arbete utanför kontorstid förekommer. I tjänsten ingår återkommande beredskapsperioder och du behöver vara beredd på att resa inom och utom landet.

Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Grundutbildning

Vid anställningens början deltar du i en utbildning som ger dig rätt start för att arbeta som operativ handläggare inom något av våra verksamhetsområden. Du får en god förståelse för Säkerhetspolisens uppdrag och för underrättelseverksamhet. Under grundutbildningen får du kontaktytor och gemenskap som ger dig en bra plattform i ditt fortsatta arbete.

Vidareutbildning/kompetensutveckling sker genom såväl interna som externa utbildningar.

Friskvård och hälsa

Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler där både individuell träning och gruppträning erbjuds. Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.

Information                                  

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa rekryterande chef, tfn 010-568 71 63. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I denna rekrytering kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester som en del i processen.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.

I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du härPDF (pdf, 562.4 kB) (OBS! Måste sparas om lokalt på din dator innan den bifogas). Samtliga handlingar ska vara i MS Word eller PDF-format.

I ditt personliga brev och CV ber vi dig att tydligt beskriva hur du möter angivna krav och meriter samt lyfta fram hur du möter våra önskemål om egenskaper för att vi ska trivas med varandra. Ofullständiga ansökningar beaktas inte.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.

Ansökan ska ha kommit in senast den 20 juni 2017.

Märk din ansökan med ref. nr. 2017-12351.