Säpo

Erfaren nätverksspecialist

Vi söker nätverksspecialist till teknikenheten med placering i Stockholm.
Ref nr: 2017-4326
Sista ansökningsdag: 25 september 2017

Vi söker dig som har hög teknisk kompetens inom nätverk och erfarenhet av nätverk i större IT-miljöer. Du har arbetat med att ta fram nya tekniklösningar och har erfarenhet av att göra designbeskrivningar och arbetat med teknikutveckling enskilt och i team.

Ansvarsområden

Som nätverksspecialist ingår du i ett utvecklingsteam som ansvarar för hela processen, från arkitektur och design till implementation av nätlösningar i projekt eller uppdrag. Du arbetar med andra specialister och lösningsarkitekter för att skapa nya lösningar för vår infrastruktur i en ibland krävande och utmanande miljö.

Du kommer också att agera uppdragsledare vid genomförandet av teknikutvecklingsuppdrag. Några av de arbetsuppgifter du kan komma att ställas inför är:

 • Design av tekniklösningar
 • Konfiguration och strategival
 • Uppdragsledning
 • Infrastrukturarkitektur
 • Kravställning (funktionella, ickefunktionella krav och säkerhet)
 • Implementera nya lösningar (konfiguration, migration etc.)

Din kompetens och dina egenskaper

Krav
För tjänsten krävs att du har minst 3-årig erfarenhet inom områdena:

 • Nätverksdesign
 • Switching/Routing (Cisco)
 • Säkerhetskomponenter såsom VPN och brandväggar
 • Management (Cisco)

Meriterande
Det är meriterande om du har:

 • Mycket goda kunskaper och erfarenheter av IT-säkerhet och informationssäkerhet vid framtagande av IT-lösningar.
 • Erfarenhet av certifikatshantering
 • Erfarenheter av NetScaler (Citrix)
 • Erfarenheter av virtualisering

Egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt att du:

 • Har god samarbetsförmåga och lätt för att ta och upprätthålla kontakter såväl internt som externt
 • Tar ansvar för ditt arbete och är lösningsinriktad
 • Är noggrann, uthållig och har förmåga att prioritera - även under hög arbetsbelastning
 • Är flexibel och har förmåga att växla mellan planerad och händelsestyrd verksamhet
 • Har en god analytisk förmåga

Säkerhetspolisen som arbetsplats

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har drygt 1 200 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet. Läs mer om Säkerhetspolisen på vår webb och i vår årsbok.

Om enheten
Teknikenheten driftar, förvaltar och utvecklar Säkerhetspolisens IT-system och infrastruktur. Teknikenhetens utvecklingssektion arbetar kontinuerligt med förbättringar av befintliga system och med att ta fram nya lösningar efter verksamhetens behov. På utvecklingssektionen arbetar teknikspecialister, tekniker, systemutvecklare, arkitekter och tekniska projektledare.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning och registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.


Preliminär anställningsstart är december 2017

Arbetstid

I tjänsten kan det komma att ingå återkommande beredskapsperioder och det förekommer resor inom och utom landet.

Grundutbildning

Vid anställningens början deltar du i en utbildning som ger dig rätt start för att arbeta som teknikutvecklare. Du får en god förståelse för Säkerhetspolisens uppdrag och för underrättelseverksamhet. Under grundutbildningen får du kontaktytor och gemenskap som ger dig en bra plattform i ditt fortsatta arbete.

Vidareutbildning/kompetensutveckling sker genom såväl interna som externa utbildningar.

Friskvård och hälsa

Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler där både individuell träning och gruppträning erbjuds. Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.

Information                                  

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa rekryterande chef, tfn 010-568 81 65. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I denna rekrytering kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester som en del i processen.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.

I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du härPDF (pdf, 562.4 kB) (OBS! Måste sparas om lokalt på din dator innan den bifogas). Samtliga handlingar ska vara i MS Word eller PDF-format.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med ref nr 2017-4326. Om du skickar e-post, ange även ref nr i ämnesraden.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.

Ansökan ska ha kommit in senast den 25 september 2017.