Säpo

Gruppchef

Vi söker gruppchef för informationsförvaltningen till enheten mottagning och delgivning med placering i Stockholm.
Ref nr: 2017-17694
Sista ansökningsdag: 18 september 2017

Gruppen för informationsförvaltning arbetar myndighetsövergripande med informationsförvaltningsfrågor och ansvarar för Säkerhetspolisens diarier, arkiv och arkivhantering samt förvaltning av system för arkiv- och ärendehantering. Inom gruppens ansvarsområde ingår även att utföra sekretessbedömningar vid förfrågan om utlämnade av allmän handling. Informationsförvaltningen är involverad i många myndighetsövergripande projekt.

Ansvarsområden

Som gruppchef för informationsförvaltningen kommer dina ansvarsområden främst att innebära:

 • Personal- och arbetsledande ansvar för medarbetarna i arbetsgruppen
 • Tillvarata medarbetarnas kompetens och med tillgängliga resurser leda och fördela arbetet för att leverera resultat.
 • Prioritera och hantera inkommande uppdrag för att möta de behov myndigheten har av gruppens tjänster, t.ex. ser du till att gruppens kompetens förs in i den myndighetsövergripande utvecklingssamordningen.
 • Ha ett strategiskt såväl som ett operativt ansvar inom ramen för gruppens uppdrag.

Gruppchefen sitter med i enhetens ledningsgrupp och verkar för att enheten ska utvecklas i enlighet med myndighetens övergripande mål. Tjänsten som gruppchef för informationsförvaltningen är placerad vid enheten för mottagning och delgivning.

Din kompetens och dina egenskaper

Krav
För tjänsten krävs att du har:

 • Relevant högskoleutbildning
 • God kunskap om lagstiftning och offentlig verksamhet
 • Erfarenhet av arbete som chef
 • Erfarenhet av metodutveckling
 • Erfarenhet av informationsförvaltning

Meriterande
Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av liknande arbete inom statlig myndighet
 • Erfarenhet av verksamhetsutveckling
 • Utbildning i ledarskap
 • God förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift

Egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du förtroendeingivande och strukturerad med starkt eget driv. Du är flexibel, har självinsikt och kan anpassa ditt ledarskap efter person och situation. Du har god förmåga att inspirera, skapa delaktighet och engagemang.

Ledarskap på Säkerhetspolisen

Ledarskap på Säkerhetspolisen innebär att:

 • Förstå sitt uppdrag i relation till myndigheten som helhet
 • Ha integritet och mod att ta sitt ansvar och fatta beslut fullt ut
 • Prioritera utifrån vad situationen kräver och verksamhetens bästa
 • Ge tydliga uppdrag, vara tydlig med förväntningar och följa upp resultat

Det innebär också att du fokuserar på resultat och effekt; tillit och engagemang; samspel mellan del och helhet; effektiva team; utveckling och förbättring; samverkan och kommunikation. Det ska för dig vara en självklarhet att skapa och behålla relationer samt skapa en gemensam ansvarskänsla och delaktighet i gruppen.

Säkerhetspolisen som arbetsplats

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har drygt 1 200 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet. Läs mer om Säkerhetspolisen på vår webb och i vår årsbok.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning med registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Preliminärt startdatum för tjänsten är januari 2018

Friskvård och hälsa

Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler där både individuell träning och gruppträning erbjuds. Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.

Information                                  

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa enhetschefen, tfn 010-568 72 01. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I rekryteringsprocessen kommer arbetspsykologiska test användas som en del i urvalet. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.

I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler och metod.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du härPDF (pdf, 562.4 kB) (OBS! Måste sparas om lokalt på din dator innan den bifogas). Samtliga handlingar ska vara i MS Word eller PDF-format.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med ref.nr. 2017-17694.  Om du skickar e-post, ange även ref nr i ämnesraden.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312 102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.

Ansökan ska ha kommit in senast den 18 september 2017.