Säpo

Enhetschef

Vi söker enhetschef till mottagning och delgivning med placering i Stockholm.
Ref nr: 2017-18442
Sista ansökningsdag: 20 september 2017

Är du lösningsorienterad, kan hitta sätt att lösa dagens problem och
utmaningar på nytt sätt samtidigt som du är noggrann och strukturerad –
då ska du söka det här jobbet!

Mottagning och delgivning är den enhet på Säkerhetspolisen som tar emot, prioriterar och fördelar stor del av inkommande information och underrättelser. I ett markant ökande informationsflöde har enheten ett mycket viktigt uppdrag som påverkar myndighetens samtliga verksamheter för ett säkert Sverige.

Ansvarsområden

Dina ansvarsområden kommer främst att innebära:

 • Att leda medarbetarna mot önskat resultat och bidra till en utvecklingsorienterad miljö
 • Att säkerställa uppföljning och metodutveckling samt kompetensutveckling och arbetsmiljön för medarbetarna inom enheten
 • Att verka i ledningsgruppen för avdelningen Information och utveckling och där bidra till att leda och utveckla hela avdelningen mot myndighetens målbild
 • Att som ansvarig för delprocessen ta emot och fördela information, och i samverkan med övriga processansvariga på myndigheten, bidra till att utveckla hela processen som utgör Säkerhetspolisens kärnuppdrag
 • Att som systemägare säkerställa drift och utveckling av de tekniska system som ligger inom ansvarsområdet

Utöver detta ska enhetschefen vara beredd att ta på sig ytterligare myndighetsövergripande uppdrag såsom styrgruppsordförande och företrädare för myndigheten i samverkan med andra myndigheter och aktörer

Uppdrag

Mottagning och delgivning är en mycket viktig del i myndighetens totala hantering av information och underrättelser. För att öka den operativa förmågan ska du utveckla enhetens befintliga kapacitet tillsammans med medarbetarna, gruppcheferna och i samarbete med övriga enhetschefer inom myndigheten. Enhetens verksamhet omfattar att ta emot, fördela och prioritera myndighetens inkommande och utgående information, ha ett myndighetsövergripande ansvar för all hantering av allmänna handlingar, registratorsfunktion, arkivfunktion och sekretessbedömning. På enheten finns även
språkkompetens vars huvudsakliga uppgift är att översätta information.

Din kompetens och dina egenskaper

Krav
För tjänsten krävs att du har:

 • Relevant examen eller akademisk utbildning
 • God erfarenhet av att vara chef, leda andra och utveckla verksamhet
 • Erfarenhet av informationshantering

Meriterande
Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av processtyrning
 • Erfarenhet av projektstyrning
 • Erfarenhet av förändringsledning
 • Erfarenhet av eller goda kunskaper om offentlig förvaltning

Egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt att du:

 • Är mål- och resultatorienterad och levererar enhetens resultat med hänsyn taget till helheten i myndigheten. Har mod och integritet att fatta komplexa beslut, ibland under tidspress.
 • Är utvecklingsorienterad och arbetar med förbättringar för att öka effektiviteten i verksamheten
 • Är flexibel och kan växla tempo mellan planerad och händelsestyrd verksamhet
 • Har balans mellan att vara noggrann och övergripande
 • Har god samarbetsförmåga, god kontaktförmåga och bygger nätverk
 • Har ett ledarskap som skapar förutsättningar för medarbetarnas resultat och får andra att utvecklas och växa
 • Har god förmåga att kommunicera och ser återkopplingen som en naturlig del i ledarskapet.

Ledarskap på Säkerhetspolisen

Innebär att du har balans i ditt ledarskap mellan resultat- och relationsfokus i enlighet med vår chefs- och ledarskapspolicy.

Säkerhetspolisen som arbetsplats

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har drygt 1 200 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet. Läs mer om Säkerhetspolisen på vår webb och i vår årsbok.

Om avdelningen
Avdelningen Information och utveckling, där enheten för mottagning och delgivning inkluderas, ansvarar för två delprocesser i kärnprocessen, ta emot och fördela information samt grundbearbeta information. Dessutom har avdelningen det övergripande ansvaret för att samordna myndighetens utveckling. Merparten av myndighetens tekniska system för att hantera information ligger inom ramen för avdelningens ansvar.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning med registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. I din anställning kan du komma att krigsplaceras. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Preliminär anställningsstart är januari 2018.

Friskvård och hälsa

Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler där både individuell träning och gruppträning erbjuds. Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.

Information                                  

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa rekryterande chef, tfn 010-568 75 10. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I denna rekrytering kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester som en del i processen.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.

I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du härPDF (pdf, 562.4 kB) (OBS! Måste sparas om lokalt på din dator innan den bifogas). Samtliga handlingar ska vara i MS Word eller PDF-format.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med ref nr 2017-18442. Om du skickar e-post, ange även ref nr i ämnesraden.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.

Ansökan ska ha kommit in senast den 20 september 2017.