Säpo

IT-säkerhetscontroller                   

Vi söker söker IT-säkerhetscontroller till teknikenheten med placering i Stockholm.
Ref nr: 2017-20238
Sista ansökningsdag: 29 september 2017

Säkerhetspolisens IT-system och IT-infrastruktur behöver skyddas. Vi söker nu efter en kunnig IT-säkerhetscontroller som kan vara med och leda arbetet med att stärka vår kapacitet på IT-säkerhetsområdet.

Vad gör en IT-säkerhetscontroller på Säkerhetspolisen?

Din roll kommer främst innebära att du:

 • Är en nyckelspelare i Säkerhetspolisens kompetenscenter för IT-säkerhet
 • Stödjer verksamheten i kravhantering av IT-miljöer
 • Leder arbetet med att planera säkerhetsgranskningar och penetrationstester utifrån verksamhetens behov
 • Leder utveckling av metoder
 • Ansvarar för att samverka med externa partner såsom Försvarsmakten och Polismyndigheten m.fl.
 • Ska samverka med Säkerhetspolisens förvaltningsledare och systemägare
 • Skapar metoder för underlag för uppföljning, rapportering och resultatredovisning inom IT-säkerhetsområdet
 • Stödjer IT-säkerhetschefen
 • Förser teknikledningen med underlag för framtida resurs och kompetensbehov inom IT-säkerhetsområdet
 • Har en nära dialog med teknikenhetens arkitekter och projektledare
 • Deltar i expertgruppen för arkitektur och säkerhet
 • Förser verksamheten med underlag för IT-säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter.

Din kompetens och dina egenskaper

Krav
För tjänsten krävs att du har:

 • Flera års kvalificerat IT-säkerhetsarbete bakom dig. Något eller några av dessa år med tekniska säkerhetsgranskningar och/eller penetrationstester
 • God förmåga att resonera kring teknisk IT-säkerhet ur ett helhetsperspektiv med anpassning efter hotbild
 • God förmåga till kravställning och design av IT-säkerhetskomponenter
 • God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i såväl tal som skrift

Meriterande
Det är meriterande om du har:

 • Högskoleutbildning inom datateknik och/eller informationsteknik
 • IT-säkerhetsrelaterade tekniska certifieringar
 • Erfarenhet av direkt ledarskap
 • Programmeringskunskaper
 • Erfarenheter av att sprida kunskap inom området
 • Erfarenhet av incidenthantering
 • Erfarenhet av kravhantering
 • Erfarenhet av IT-säkerhetsarbete med Säkerhetspolisens IT-infrastruktur
 • God kännedom om hur Säkerhetspolisen fungerar

Egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt att du:
Som person är du målinriktad, strukturerad och initiativrik. Du tycker om att arbeta i varierande sammansättningar d.v.s. både i grupp och individuellt. En förmåga att skapa förtroende och förståelse hos både ledning, beställare och tekniker såväl inom och utanför teknikenheten ses som en förutsättning tillsammans med en väl utvecklad förmåga att samverka med både interna och externa parter. Du känner dig bekväm med att kommunicera med andra och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du har även en god grundtrygghet och är mycket säkerhetsmedveten. Du kan också växla mellan planerad och händelsestyrd verksamhet.

Säkerhetspolisen som arbetsplats

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har drygt 1 200 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet. Läs mer om Säkerhetspolisen på vår webb och i vår årsbok.

Om IT-säkerhetssektionen
IT-säkerhetssektionen är en nybildad sektion som är en del av teknikenheten och ska stödja Säkerhetspolisens verksamhet i IT-säkerhetsfrågor.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning med registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Arbetstid

Arbete utanför kontorstid förekommer. I tjänsten kan återkommande beredskapsperioder ingå och du behöver vara beredd på att resa inom och utom landet.

Grundutbildning

Vid anställningens början deltar du i en kortare utbildning som ger dig rätt start för att arbeta som IT-säkerhetsspecialist. Under första tiden får du arbeta tillsammans med en medarbetare med erfarenhet av Säkerhetspolisens verksamhet. Under första året som anställd får du dessutom en introduktionskurs i Säkerhetspolisens verksamhet där du får en god förståelse för Säkerhetspolisens uppdrag och för hur underrättelseverksamhet fungerar. Under introduktionskursen får du kontaktytor och gemenskap som ger dig en bra plattform i ditt fortsatta arbete.

Vidareutbildning/kompetensutveckling sker genom såväl interna som externa utbildningar.

Friskvård och hälsa

Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler där både individuell träning och gruppträning erbjuds. Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.

Information                                  

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa rekryterande chef, tfn 010-568 81 01. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I rekryteringsprocessen kommer arbetspsykologiska test användas som en del i urvalet. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.

I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler och metod.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du härPDF (pdf, 562.4 kB) (OBS! Måste sparas om innan den bifogas ansökan). Samtliga handlingar ska vara i PDF-format eller Word.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med ref nr 2017-20238. Om du skickar e-post, ange även ref nr i ämnesraden.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.

Ansökan ska ha kommit in senast den 29 september 2017.