Säpo

Operativ handläggare inriktning brottsbekämpning

Vi söker operativ handläggare med inriktning brottsbekämpning till Säkerhetsunderrättelseavdelningen med placering i Stockholm
Ref nr: 2017–19737
Sista ansökningsdag: 9 oktober 2017

Vi söker dig som har god vana av att arbeta med att förebygga, förhindra eller utreda brott inom underrättelse- eller åtgärdsinriktad verksamhet. Du har erfarenhet av att driva operativa ärenden som exempelvis handläggare eller utredare. Du har vana av databasverktyg inom brottsbekämpning och god användarkompetens inom teknik. Har du några eller flera av dessa erfarenheter så är detta ett arbete för dig. 

Vad gör en operativ handläggare på Säkerhetspolisen?

Dina arbetsuppgifter kommer främst innebära att du:

 • arbetar med ärenden inom något av Säkerhetspolisens verksamhetsområden
 • bearbetar information i databaser och inriktar inhämtning av underrättelser
 • skapar underrättelsesammanställningar som utgör underlag för beslut, analyser samt åtgärder
 • planerar och genomför åtgärder i samverkan med andra myndigheter
 • samverkar med interna och externa partners, exempelvis Polisen
 • aktivt deltar i det metod- och verksamhetsutvecklingsarbete som kontinuerligt bedrivs på myndigheten
 • hanterar den komplexitet det innebär att balansera olika perspektiv såsom effektivitet, rättssäkerhet, etik och integritet

Din kompetens och dina egenskaper

Krav
För tjänsten krävs att du har:

 • minst 2 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av arbete inom brottsbekämpande- eller underrättelseverksamhet inom exempelvis polisen, tullen, försvaret, skatteverket, ekobrottsmyndigheten eller finansbranschen
 • erfarenhet av att använda olika IT-system på ett rättssäkert sätt
 • erfarenhet av att hantera stora mängder data från ostrukturerad till strukturerad form
 • god förmåga att bearbeta, analysera och visualisera information från olika databaser
 • god presentationsförmåga i såväl större som mindre sammanhang
 • god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i såväl tal som skrift

Meriterande
Det är meriterande om du har:

 • högskole-eller polisexamen
 • erfarenhet från något av Säkerhetspolisens verksamhetsområden
 • utredningsvana eller goda kunskaper om förundersökningar
 • naturvetenskaplig eller teknisk bakgrund
 • deltagit i metod- och utvecklingsarbete
 • erfarenhet från andra kulturer
 • andra språkkunskaper utöver svenska och engelska

Egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt att du:

 • är prestigelös och bidrar till ett gott arbetsklimat i gruppen
 • kan arbeta både i grupp och självständigt och har förmåga att samarbeta med olika yrkeskategorier
 • har förmåga att skapa förtroende genom att knyta och upprätthålla kontakter
 • är engagerad, tar ansvar för ditt arbete och är lösningsinriktad
 • är noggrann, uthållig och har god förmåga att strukturera och prioritera - även under hög arbetsbelastning
 • har flexibilitet att med kort varsel byta arbetsuppgifter/arbetsområde och har förmåga att växla mellan planerad och händelsestyrd verksamhet
 • är analytisk och har god problemlösningsförmåga

Säkerhetspolisen som arbetsplats

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism, spionage, inom området ickespridning samt genom att skydda den centrala statsledningen.

Vi har drygt 1 200 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet. Läs mer om Säkerhetspolisen på vår webb och i vår årsbok.

I denna rekrytering söker Säkerhetspolisen handläggare till Säkerhetsunderrättelseavdelningen för arbete på någon av enheterna Ideologiskt motiverade aktörer, Statliga aktörer eller Utredning.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning med registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Preliminär anställningsstart är 1 maj 2018.

Arbetstid

Arbete utanför kontorstid förekommer. I tjänsten ingår återkommande beredskapsperioder och du behöver vara beredd på att resa inom och utom landet.

Grundutbildning

Vid anställningens början deltar du i en utbildning som ger dig rätt start för att arbeta som operativ handläggare inom något av våra verksamhetsområden. Du får en god förståelse för Säkerhetspolisens uppdrag och för underrättelseverksamhet. Under grundutbildningen får du kontaktytor och gemenskap som ger dig en bra plattform i ditt fortsatta arbete.

Vidareutbildning/kompetensutveckling sker genom såväl interna som externa utbildningar.

Friskvård och hälsa

Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler där både individuell träning och gruppträning erbjuds. Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.

Information                                  

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa rekryterande chefer, tfn 010-568 71 05, 010-568 72 11 eller 010-568 72 32. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I denna rekrytering kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester som en del i processen.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.

I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du härPDF (pdf, 562.4 kB) (OBS! Måste sparas om lokalt på din dator innan den bifogas). Samtliga handlingar ska vara i MS Word eller PDF-format.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med ref nr 2017–19737 . Om du skickar e-post, ange även ref nr i ämnesraden.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.

Ansökan ska ha kommit in senast den 9 oktober 2017.