Säpo

Upphandling

Säkerhetspolisen använder sig av Visma TendSignlänk till annan webbplats för att annonsera sina offentliga upphandlingar.

Aktuella upphandlingar

  • Upphandling av Rekryteringstjänster med executive search med sista anbudsdag 2018-04-03. Upphandlingen är annonserad via TendSignlänk till annan webbplats.
  • Upphandling avseende Drift av personalrestaurang med sista ansökningsdag 2018-04-03. Upphandlingen är annonserad via TendSignlänk till annan webbplats.

Frågor till Säkerhetspolisen

Generella frågor om Säkerhetspolisens upphandlingar skickar du via e-post till upphandling@sakerhetspolisen.se.

Frågor avseende en pågående upphandling ska ställas i funktionen Frågor och svar i den specifika upphandlingen i TendSign. Samtliga svar på inkomna frågor publiceras i TendSign.

Underrättelse om beslut

Inga aktuella beslut.