Säpo

Reflektioner om al-Qaidainspirerat resande till Syrien

2014-06-13

Unga mäns resande till Syrien för att ansluta sig till al-Qaidainspirerade grupper fortsätter och det finns inga säkra indikationer på att det kommer att avta inom överskådlig tid.

Resande till Syrien

Minst 80 personer har rest till Syrien och anslutit sig till al-Qaidainspirerade grupper för att strida. Drygt hälften av dessa har återvänt till Sverige, men det finns ingen garanti för att personerna stannar kvar i Sverige. De som återvänder reser i en del fall tillbaka till Syrien igen.

Ett knappt tjugotal har dödats

När personer reser till ett krigsområde för att strida riskerar de att hamna i svåra situationer – de kan såras svårt eller dö. Vi har i nuläget information om ett knappt tjugotal svenskar som ska ha dödats i Syrien. Det är svårt och i vissa fall omöjligt att få officiellt bekräftade uppgifter från myndigheter i konfliktområden.

Exceptionellt omfattande

Resandet till Syrien från Sverige för att ansluta sig till al-Qaidainspirerade grupper är exceptionellt omfattande i förhållande till andra al-Qaidainspirerade resandevågor, till exempel Somalia, Pakistan eller Jemen. Vi ser inga tecken på att resandet till Syrien håller på att avta. Exempel på orsaker till att resandet fortsätter är att det fortfarande i dagsläget är förhållandevis lätt att ta sig till Syrien, att konflikten fortsätter och att det finns personer som inspirerar andra till att resa. Sådana inspiratörer är ibland vänner som redan rest eller personer som strider i Syrien och inspirerar genom sociala medier.

Vi ser dock att vissa av återvändarna från striderna i Syrien är besvikna på hur kriget har utvecklat sig. Flera är också påverkade av det stora lidande och den brutalitet de bevittnat – och i vissa fall varit delaktiga i.

Fortsätter stödja terrorism

Några av dem som har kommit hem från Syrien uppmanar och inspirerar andra att resa för att ansluta sig till motsvarande grupper. Andra bedöms stödja al-Qaidas sak genom att skicka pengar och annat materiellt stöd till al-Qaidainspirerade grupperingar i utlandet. Att stödja terrorism genom exempelvis finansiering är något som vi utreder och som är straffbart enligt svensk lagstiftning.

Säkerhetspolisen bedriver underrättelsearbete för att kunna upptäcka om återvändare planerar attentat eller stödjer terrorism aktivt på annat sätt såsom rekrytering eller finansiering. Om informationen blir alltför allvarlig och det finns anledning att anta att brott har begåtts inleds förundersökning och åklagare kopplas in.

Säkerhetspolisen har tidigare pekat på att även kvinnor reser till Syrien för att engagera sig i såväl logistisk som annan stödverksamhet. Vi har ingen bekräftad information som tyder på att de kvinnor som rest till Syrien för att stödja al-Qaidainspirerade grupper eller personer har deltagit i strider. Vi vill därför inte gå in på antalet kvinnor som har rest till Syrien från Sverige. Detta är inget nytt fenomen för Säkerhetspolisen, men det är allvarligt och oroande att kvinnor reser till ett krigsområde för att stödja al-Qaidainspirerade grupperingar.

Ett problem över nationsgränserna

Resande till al-Qaidainspirerade grupper i utlandet är ett problem även på europeisk nivå. Genom att hundratals personer från olika europeiska länder har rest till Syrien för att strida har nya kontakter och bekantskaper skapats. Ett tänkbart framtida terrorattentat kan mycket väl planeras och genomföras av personer från olika länder i Europa som har lärt känna varandra i Syrien. Detta illustrerar vikten av att Säkerhetspolisen bedriver ett aktivt internationellt samarbete och informationsutbyte.

Rekryteringen bekymrar Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen samlar kunskap om det al-Qaidainspirerade resandet, men det finns få åtgärder för att motverka det. Vi genomför löpande samtal med många personer. Vi talar bland annat med återvändare från Syrien, samt med personer som enligt befintlig information rekryterar, för att påtala lagen mot rekrytering och utbildning till terrorism. Säkerhetspolisen har haft och kommer att ha fler samtal med personer där det finns information som tyder på att de uppmanar, rekryterar eller utbildar till terrorism.

Jonathan Peste
Chefsanalytiker Kontraterror