Säpo

Ny reflektion om al-Qaidainspirerat resande

2014-08-13

Den senaste tidens utveckling i Syrien och Irak med omnejd ger anledning att uppdatera reflektionen från juni om al-Qaidainspirerat resande till regionen.

Resandet upphör inte

Antalet personer som rest för att ansluta sig till al-Qaidainspirerade grupper är fortfarande ett 80-tal och Säkerhetspolisen ser inga indikationer på att resandet håller på att upphöra. Snarare finns det risk att utvecklingen i Irak och Libanon gör att våldsbejakande islamistiskt resande till regionen tar förnyad fart.  

Svenskar har anslutit sig

Ett betydande antal svenskar har anslutit sig till Islamiska staten (även kallad ISIL och ISIS). Miljön med stridande grupperingar i regionen är komplex och föränderlig. Sverige och Säkerhetspolisen har ett ansvar att motverka terrorism både i Sverige och i utlandet. Situationen i regionen är ytterst komplicerad och informationsläget är bristfälligt, men det är möjligt att svenskar begår terrorbrott eller krigsbrott utomlands.

Säkerhetspolisen välkomnar tips

al-Qaidainspirerat resande är ett potentiellt hot i utlandet och i Sverige. Säkerhetspolisen välkomnar det större inflöde av tips vi ser från allmänheten just nu. Många är upprörda med anledning av de nyheter, filmer och annan information som sprids och delas på internet med koppling till den senaste tidens utveckling i regionen.

Vi tar alla anmälda hot och annan information som inkommer på allvar. Vi bearbetar informationen för att se om det rör sig om för oss redan kända individer och bedömer om det finns substans i hot som framförs, för att sedan kunna gå vidare eller avfärda uppgifterna.

Information om finansiering

Det finns även information om finansiering av al-Qaidainspirerat resande från Sverige till Syrien, men även här varierar informationen. Den kaotiska situationen i Syrien gör det dock svårt att bevisa finansiering av terrorism. Enligt svensk lag är det även förbjudet att rekrytera, uppmana och utbilda till terrorbrott.

Jonathan Peste
Chefsanalytiker kontraterror

Läs mer om vårt arbete inom kontraterrorområdet

För att tipsa Säkerhetspolisen om misstänkt brottslighet, klicka på länken e-post nedan.