Säpo

Terrorism i Sverige – hur ser hotet ut?

2017-06-28

Den 7 april 2017 körde en man en lastbil rakt genom folkvimlet på Drottninggatan i Stockholm. Det som hänt i flera andra europeiska länder hade nu också inträffat i Sverige. På ett seminarium under Almedalsveckan 2017 berättar Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården om arbetet mot våldsbejakande extremism och terrorism.

Arrangörer: Säkerhetspolisen och Kriminalvården
Datum: tisdag 4 juli
Tid: 9.00–10.00
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Ahn-Za Hagström, senior analytiker vid Säkerhetspolisen, ger en lägesbild av hotet från våldsbejakande extremism. Därefter följer ett panelsamtal.

Medverkande:

  • Ahn-Za Hagström,  senior analytiker, Säkerhetspolisen
  • Magnus Sjöberg, Nationellt taktiskt råd, Polismyndigheten
  • Agnetha Hilding Qvarnström, chefsåklagare, Åklagarmyndigheten
  • Kenneth Holm, säkerhetsdirektör, Kriminalvården