Säpo

Möt våra medarbetare

Att det finns mytbilder och föreställningar om hur det är att jobba inom Säkerhetspolisen är inte så konstigt. Det ligger i yrkets natur att man inte alltid kan berätta vad man jobbar med och vilka metoder man använder. 

Hur mycket man kan berätta om sin yrkesroll varierar. Inom vissa delar av verksamheten är sekretess en nödvändig självklarhet. Samtidigt är det viktigt för oss att kunna ge en bild av hur det är att jobba hos oss.

Här har vi samlat några medarbetarporträtt som ger en inblick i hur vi jobbar och hur en arbetsdag kan se ut för några olika yrkesroller inom Säkerhetspolisen. 

Förtroende och mänskliga rättigheter – möt Therese, chef för internationella verksamheten

Spanare en nyckelperson i vår verksamhet: möt Erik, en av våra spanare

Livet som livvakt: möt Lena, Sanna och Lars-Göran, tre av våra livvakter

Intensivt inför nobeldagen – livvakten Linda berättar

Beredskap dygnet runt: möt Emma, vakthavande befäl

Psykologen Sandra, som riskbedömer hotaktörer

Bevissäkring i IT-miljö: möt Karl och Björn, våra experter på IT-media och ljudteknik