Säpo

Bombhot i centrala Göteborg

Polismyndigheten i Västra Götaland grep i slutet av oktober ett antal personer misstänkta för inblandning i ett bombhot i Göteborg. Gripandena gjordes på flera adresser i Göteborgsområdet. Två av de gripna anhölls men släpptes dagen därpå. Misstankarna mot dem fanns kvar fram till i början av november då förundersökningsledaren beslöt att föra av samtliga tre misstänkta från utredningen och lägga ner förundersökningen.

Senare i november beslutade Säkerhetspolisen att inleda en ny förundersökning om stämpling till terroristbrott alternativt förberedelse till terroristbrott. Anledningen till att Säkerhetspolisen ledde förundersökningen, och inte en åklagare, var att det inte fanns någon skäligen misstänkt i det här läget.

Bakgrunden till den nya utredningen var att händelserna i Göteborg ledde till att Säkerhetspolisen påbörjade en utredning för att gå till botten med de uppgifter som låg bakom bombhotet. Utredningsarbetet bedrivs förutsättningslöst i syfte att klargöra om det finns någon som skäligen kan misstänkas för bombhotet.

Några utredningsåtgärder kvarstår innan beslut kan fattas om förundersökningen ska läggas ner eller om ärendet ska lämnas över till åklagaren.