Säpo

Rapporter – ämnesvis

Rapporter från år 2008 och senare, indelade ämnesvis. Klicka på länken för en sammanfattning av rapportens innehåll.

Politisk extremism

Skydd av hemliga uppgifter

Spridning av massförstörelsevapen

Våldsbejakande islamistisk extremism

Samhällshotande brottslighet

  • Otillåten påverkan från den grova organiserade brottsligheten (2014)
  • Den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på viktiga samhällsfunktioner (2012)
  • Den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på det demokratiska statsskicket (2009)
  • Hot mot förtroendevalda (2008)
  • Otillåten påverkan mot medier (2008)

Publikationer före år 2008 finns under Arkiv.