Säpo

Författningsskydd

Säkerhetspolisens förebygger och förhindrar terrorism och andra brott som begås i syfte att förändra samhället och där aktören har en ideologisk övertygelse.

Säkerhetspolisen ska förebygga och förhindra ideologiskt motiverade brott som utgör ett säkerhetshot eller som hotar våra grundläggande demokratiska funktioner, oavsett om de bakomliggande orsakerna är religiösa eller politiska. Det kan handla om personer, grupper och organisationer som uppmanar till eller själva använder våld, hot och trakasserier för att förändra samhället.

Säkerhetspolisens uppdrag gäller både grova våldsbrott som attentat och brott som begås systematiskt i syfte att påverka våra förtroendevalda eller myndighetsföreträdare med anledning av den funktion de har i samhället.

En annan typ av hotaktörer är personer som drivs av personliga skäl och som med brottsliga metoder närmar sig företrädare för den centrala statsledningen. Det kan röra sig om en verklig eller upplevd oförrätt eller en föreställning om att man har en personlig relation till någon av Säkerhetspolisens skyddspersoner.

Bred samverkan

För att bedöma utvecklingen av hoten behöver Säkerhetspolisen hämta in information. Det krävs en bred samverkan för att motverka politiskt motiverade brott.

Säkerhetspolisen delar med sig av den kunskap vi har till andra myndigheter och samhällsaktörer för att de tidigt ska kunna upptäcka och reagera på olika företeelser som indikerar en avsikt att begå brott. Samverkan sker framförallt med Polismyndigheten, som verkar där brotten begås och där gärningspersonerna finns. Långsiktigt samverkar Säkerhetspolisen också med olika intresseorganisationer, forskare och företrädare för de grupper och funktioner som utsätts för politiskt motiverade brott.