Säpo

Extremistmiljöerna

De tre huvudsakliga extremistmiljöerna i Sverige är för närvarande den våldsbejakande islamistiska miljön, vit makt-miljön och den autonoma miljön.

Gemensamt för extremistmiljöerna är att de vill förändra samhället och göra det bättre för dem som de anser ska ingå i den gemenskap som aktörerna konstruerar. De menar att det inte går att förändra samhället genom det demokratiska systemet. Enligt dem krävs andra mer direkta och radikala metoder, ofta våldsamma sådana, även om det innebär att enskilda individers fri- och rättigheter kränks. Detta är anledningen till att Säkerhetspolisen följer extremistmiljöerna.

Fokus på brottsligheten

Säkerhetspolisen fokuserar på brottsligheten, det vill säga de extrema metoder som aktörerna använder sig av, inte på ideologier, åsikter eller vilken av extremistmiljöerna som är värst. Att begå brott eller använda våld är inte acceptabelt, vilket syfte det än sägs ha.

För att förtydliga att det är brotten som står i fokus använder Säkerhetspolisen begreppen den våldsbejakande islamistiska miljön, vit makt-miljön och den autonoma miljön för att beskriva de tre extremistmiljöer som vårt arbete koncentrerats till de senaste åren.

Otillåten påverkan

Merparten av extremistmiljöernas otillåtna påverkan sker i form av hot och trakasserier, men skadegörelse förekommer också. Våld mot personer förekommer främst som ett resultat av dynamiken mellan vit makt-miljön och den autonoma miljön. Det kan handla om våldsamma konfrontationer mellan miljöerna, både i samband med stora offentliga manifestationer och vid mindre samlingar, och riktade angrepp mot enskilda personer i deras hemmiljö.

Syftet med aktionerna är att hindra motståndarna från att föra fram sitt politiska budskap, att försöka få den som drabbas att lämna sitt politiska engagemang och att avskräcka andra från att engagera sig politiskt. Även om angreppen inte riktas mot samhällsföreträdare inom ramen för deras yrkesutövning handlar det om ideologiskt motiverade brott som i förlängningen utgör ett hot mot demokratin.