Säpo

Ickespridning

En rad kritiska produkter och spetskompetens anskaffas illegalt i Sverige varje år för att föras över till andra länders massförstörelsevapenprogram. Säkerhetspolisens uppdrag är att motverka att detta sker. Riktade informationskampanjer är ett effektivt medel för att uppnå effekt.

Målet är att förhindra att svenska företag och lärosäten medvetet eller omedvetet bidrar till andra länders massförstörelsevapenprogram.

Större delen av produkter som behövs för att framställa massförstörelsevapen är inte unika för vapenframställning utan förekommer i flera typer av industrier. Att produkter kan användas både för att tillverka helt vanliga civila produkter och för att framställa massförstörelsevapen kallas att de har dubbla användningsområden (PDA).

Varför sker brotten i Sverige?

Sverige har ett öppet forskningsklimat vilket gynnar och bidrar till att landet har en framstående position. Sverige bidrar till ett stort internationellt utbyte genom forskningssamarbeten och genom att ta emot många gästforskare. Detta är övervägande positivt, men eftersom spets­teknologi och spetskompetens även kan användas i militärt syfte behöver vi vara uppmärksamma på vilka som får tillgång till den. 

Anskaffning av produkter sker främst via handel. Sverige är attraktivt för länder som vill framställa massförstörelsevapen. Bland annat för att vi har en hög teknologisk nivå inom civil och militär industri. Från Sverige försöker länder anskaffa produkter och kunskap för såväl tillverkning som utveckling.

Anskaffning av produkter

Det finns många olika sätt att anskaffa produkter. Ett illustrativt exempel är när ett svenskt företag A, som är tillverkare av en specifik produkt (till exempel vakuumpumpar), kontaktas av företag B i ett land utanför EU.

Anskaffning via mellanhand. Klicka på bilden för att se den i större format.

Företaget B önskar inhandla ett antal pumpar och företag A söker exporttillstånd vilket godkänns av exportkontrollmyndigheten. Företaget B, som produkterna har sålts till, är dock enbart en mellanhand för den egentliga slutmottagaren C. Snart sker därför en olaglig vidareexport av produkterna och denna gång till en helt annan slutmottagare C än vad det svenska företaget fick information om. Slutmottagaren är istället ett av många företag som ingår i ett massförstörelsevapenprogram och vakuumpumpen från Sverige används till urananrikningsprocess som en del i målet att slutligen tillverka kärnvapen.

Anskaffning i Sverige

Målet för Säkerhetspolisen är att förhindra anskaffningsförsök och detta sker främst via aktiva åtgärder kopplade till information.

Möjligheterna för Säkerhetspolisen, andra rättsvårdande myndigheter och exportkontrollmyndigheter att upptäcka denna kriminalitet innefattar intensivt underrättelsearbete, delgivning av information och tätt samarbete.

Statlig kontrollerad kunskapsanskaffning

Sverige har framstående forskning inom ämnesområden där kunskapen även kan användas inom massförstörelsevapenprogram. Bland de stater som Säkerhetspolisen misstänker har massförstörelsevapenprogram, behöver flertalet kunskap från högre forskning utanför det egna landet.

Stater som är i behov av fördjupad kunskap kan skicka forskare från det egna landet till universitet utomlands eller så inleder ett universitet från den staten ett samarbetsprojekt med ett svenskt universitet. Såväl inriktning på forskning som projekt brukar då handla om områden där kunskapen kan användas såväl för civilt bruk som till massförstörelsevapenprogram.