Säpo

Kontraspionage

Utländska underrättelsetjänster bedriver politisk, ekonomisk, militär och tekniskvetenskaplig underrättelseverksamhet samt flyktingspionage i Sverige. Kontraspionage omfattar inhämtning av underrättelser om och bedömning av det utländska spionaget för att kunna kontra den säkerhetshotande underrättelseverksamheten.

Många länder bedriver underrättelseverksamhet (spionage). Spionage handlar om maktkamp mellan stater och syftet är att ge den egna stats- och militärledningen ett kunskapsövertag så att man kan vinna politiska, ekonomiska, militära eller andra fördelar och vid behov påverka andra stater.

Här kan du läsa mer om Säkerhetspolisens kontraspionagearbetet.

Här kan du läsa mer om utländsk underrättelseverksamhet