Säpo

Personer med diplomatisk immunitet kan inte åtalas i Sverige

Har den person som har gjort sig skyldig till olovlig underrättelseverksamhet en täckbefattning på sitt lands ambassad eller konsulat - och därmed diplomatisk immunitet - kan personen inte åtalas i Sverige.

Säkerhetspolisen kan då kontakta regeringen för att få personen förklarad "Persona Non Grata", det vill säga icke-önskvärd i landet. 

Fakta: Persona non grata

Persona non grata är latin och betyder icke önskvärd person.

Detta är det verktyg ett land har för att vid behov kunna avvisa en diplomat. Diplomater har immunitet och kan inte åtalas eller straffas i det mottagande landet. Däremot kan det mottagande landet förklara diplomaten för persona non grata, vilket innebär att det land som sänt honom eller henne uppmanas att återkalla den personen.

Om så sker innebär det som regel att personen får lämna landet och förhindras att återvända till Sverige i framtiden.

Wienkonventionen

Den så kallade Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser reglerar de diplomatiska förbindelserna mellan olika länder genom överenskomna rättigheter och skyldigheter för diplomater och ambassader. Konventionen är både allmänt hållen och mer detaljerad.

I konventionen fastslås exempelvis att en ambassad med alla lagliga medel kan hålla sig underrättad om förhållandena och utvecklingen i det mottagande landet. Mer detaljerat är kravet på att en ambassad utan det mottagande landets samtycke inte får sätta upp och använda radiosändare. Ambassaden får inte heller användas på ett sätt som är oförenligt med dess verksamhet och alla diplomater ska följa det mottagande landets lagar och författningar.

Det mottagande landet har rätt att när som helst och utan att redogöra för sina orsaker förklara diplomater som Persona Non Grata, det vill säga icke önskvärda. Dessutom kan det mottagande landet i avsaknad av en uttrycklig överenskommelse mellan länderna bestämma att ambassadens personalstyrka hålls inom rimliga och brukliga gränser. Ett mottagande land har också rätt att vägra att ta emot tjänstemän av viss kategori.