Säpo

Analys av skyddsvärda mål ger skydd mot spioneri

En viktig del i arbetet med att förebygga och avslöja spioneri och olovlig underrättelseverksamhet är att leta efter hittills okända underrättelseaktiviteter. En av metoderna som används kallas omvänd målsökning. Metoden fokuserar på målet, det som är skyddsvärt, istället för på aktören.

När ett annat lands underrättelsetjänst försöker identifiera de mål i Sverige som kan tänkas ge tillgång till intressant information kallas det för målsökning. Vid omvänd målsökning är förhållandet det motsatta. Säkerhetspolisen identifierar då skyddsvärda verksamheter i det svenska samhället som skulle kunna vara föremål för intresse från andra länders underrättelsetjänster. Sårbarheten hos dessa verksamheter minskar genom att vi bygger kontaktnät och informerar om underrättelsehot och riskerna för att verksamheten blir utsatt för spioneri eller olovlig underrättelseverksamhet.

Erfarenheten visar att vart vi än använder omvänd målsökning får vi indikationer på att olagligt underrättelseverksamhet pågår. Genom att använda omvänd målsökning har vi ökat medvetenheten och kunskapen inom de verksamheter i Sverige som är viktiga att skydda.