Säpo

Samarbete inom kontraspionage

I arbetet med att förhindra och avslöja spioneri, olovlig
underrättelseverksamhet och flyktingspionage samarbetar Säkerhetspolisen med ett flertal myndigheter och organisationer – i Sverige och utomlands.

Säkerhetspolisen har ett nära samarbete med de svenska myndigheter och organisationer som hanterar hemliga uppgifter. Inom ramen för vårt säkerhetsskyddsarbete ger vi dem råd om hur de ska skydda sin verksamhet. Det handlar till exempel om att informera de medarbetare vid Utrikesdepartementet som ska arbeta vid svenska ambassader runt om i världen. Myndigheterna i sin tur informerar oss om underrättelseverksamhet som riktas mot deras verksamhet eller personal.
 
Inom ramen för vårt underrättelsearbete har vi ett nära samarbete med det övriga polisväsendet och de fyra försvarsunderrättelsemyndigheterna:      

  • Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten
  • Försvarets radioanstalt
  • Totalförsvarets forskningsinstitut
  • Försvarets materielverk

Bilateralt och multilateralt samarbete

Internationellt samarbetar vi främst med andra säkerhets- och underrättelsetjänster. Säkerhetspolisen har ett bilateralt samarbete med en rad säkerhets- och underrättelsetjänster världen över. För att underlätta samarbetet har vi sambandsmän stationerade utomlands.
 
Säkerhetspolisen deltar också i det multilaterala samarbetet mellan Europas säkerhetstjänster. Samarbetet handlar till stor del om informationsutbyte.