Säpo

Samverkansrådet mot terrorism

Samverkansrådet mot terrorism är ett samarbete mellan femton svenska myndigheter, som syftar till att stärka Sveriges förmåga att motverka och hantera terrorism.

Säkerhetspolisen har ett nationellt ansvar för att bekämpa terrorism, och en förutsättning för att kunna genomföra detta uppdrag är att samarbeta med andra. Ett viktigt samarbetsforum är Samverkansrådet mot terrorism.

Samverkansrådet mot terrorism är ett nätverk som syftar till att på nationell nivå förbättra samordningen och effektivisera arbetet före, under och efter ett terroristattentat. Rådet har inte någon egen juridisk status eller formellt uppdrag, men har ett uttalat stöd från regeringen. Exempelvis ges rådet en tydlig roll i den nationella strategin mot terrorism.

Det första mötet med Samverkansrådet mot terrorism hölls i början av 2005, på Säkerhetspolisens initiativ. Femton myndigheter deltar i rådet. De har alla, på olika sätt, en funktion i arbetet att motverka eller hantera terrorism. Rådet leds och sammankallas av säkerhetspolischefen, och samtliga deltagande myndigheter representeras på myndighetschefsnivå.

De deltagande myndigheterna är, förutom Säkerhetspolisen:

En viktig samarbetspartner för Samverkansrådet är Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT). NCT:s produktion av rapporter berör och distribueras till samtliga deltagande myndigheter i Samverkansrådet.

Kontaktuppgifter

Postadress:
Säkerhetspolisen
Samverkansrådet mot terrorism
Box 12312
102 28 Stockholm

Telefon: 010-568 70 00
Fax: 010-568 70 10