Säpo

Arbeta vid Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen har cirka 1 400 anställda. Tillsammans arbetar vi utifrån Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället.

Lediga jobb

Säkerhetspolisen arbetar med att förebygga och avslöja brott mot Sveriges säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen. Det gör vi för att skydda det demokratiska systemet, medborgarnas fri- och rättigheter samt den nationella säkerheten.

Säkerhetspolisen som arbetsplats

Vilken utbildning och erfarenhet som krävs för att arbeta vid Säkerhetspolisen varierar beroende på befattning. Våra cirka 1 400 medarbetare har en bakgrund som till exempel poliser, samhällsvetare, tekniker, administratörer, språkvetare, jurister, ingenjörer och psykologer. Ungefär hälften är polisutbildade.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och eftersträvar också en jämn könsfördelning bland våra medarbetare.

Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet.

Friskvård och hälsa

Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård i egna träningslokaler där både individuell träning och gruppträning erbjuds.

Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.

Så ansöker du

Lediga jobb annonseras på sakerhetspolisen.se och vid behov även på andra webbplatser och i tidningar. I annonserna framgår hur du gör för att ansöka om en ledig befattning. Säkerhetspolisen har inte möjlighet att ta emot så kallade spontanansökningar.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

Svenskt medborgarskap krävs

För att kunna jobba vid Säkerhetspolisen måste du vara svensk medborgare, eftersom alla befattningar är placerade i säkerhetsklass. Det betyder att du som är aktuell för en befattning går igenom en säkerhetsprövning med registerkontroll och att du måste bli godkänd i den för att få anställning. Säkerhetsprövningen görs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Vad det innebär varierar beroende på vilken typ av befattning du har.

Ansökningshandlingar

Enligt föreskrifter från Riksarkivet skickar Säkerhetspolisen inte tillbaka ansökningshandlingar om du inte begär det. Vi sparar dessa i två år, sedan gallras de. Vill du ha tillbaka dina ansökningshandlingar kan du skicka en begäran om detta till:

Säkerhetspolisen
Box 12312
102 28 Stockholm

Överklaga ett anställningsbeslut

För mer information om hur du kan överklaga ett anställningsbeslut, se Tillsatta tjänster.

Studiebesök och skolarbeten

Tyvärr medför behovet av sekretess och diskretion att Säkerhetspolisen inte kan ta emot studiebesök, eller i någon större omfattning hjälpa till med underlag till skolarbeten och liknande.