Säpo

Karl och Björn säkrar bevis i it-miljö

I brottsutredningar förekommer nästan alltid någon form av digitalt material. Bevissäkring i it-miljö kan handla om att undersöka skadlig kod, att analysera ljud och göra it-forensiska undersökningar. Säkerhetspolisen undersöker beslagtaget material som datorer, mobiltelefonen, USB-stickor och GPS:er. Karl är specialiserad på att analysera mobiltelefoner och GPS:er medan Björn arbetar som ljudtekniker.

Karl, hur kommer det sig att du blev specialist på just mobiltelefoner?
– Jag är från början utbildad nätverkstekniker och började jobba på Säpo 1998. Att just mobiler och GPS:er hamnade på mitt bord kan man säga beror på tur eller slumpen. Jag blev tillfrågad om jag ville ansvara för mobiltelefonundersökningar och sedan fick jag möjlighet att utbilda mig till it-forensiker på Polishögskolan. Och jag har aldrig ångrat mig.

Vad är roligast med jobbet?
– Variationen på arbetsuppgifterna, inget fall är det andra likt. Utvecklingen inom it-området är nästan explosionsartad och man måste hela tiden lära sig nya saker, det hinner aldrig bli tråkigt.

Vad har medarbetarna för bakgrund?

– Många är utbildade it-forensiker genom Polishögskolan. Hälften är tekniker i botten och hälften är poliser.

Hur går det till när du får ett uppdrag?
– Eftersom det i nästan alla fall idag finns någon typ av it-media i brottsutredningar, så är det viktigt att vi kommer in i utredningen tidigt så att vi väl förberedda när själva tillslaget sker. Vi är ofta med på husrannsakan så att digitalt material tas tillvara på ett korrekt sätt. Efter husrannsakan gör vi forensiska kopior på det beslagtagna godset. De forensiska kopiorna är filer med identiska kopior på informationen som finns i det beslagtagna godset och informationen i kopiorna går inte att ändra. Till sist tar vi fram den information som utredaren vill ha ur kopiorna.

Vad händer sedan?
– Informationen som vi har fått fram går sedan vidare till myndighetens utredare och delar av informationen kommer sedan att ingå i förundersökningsprotokollet.

Kan du berätta om något uppdrag som du varit involverad i?
– Det jag först kommer att tänka på är den GPS som fanns i den brända bilen efter sprängningen på Bryggargatan 2010. Ur GPS:en lyckades jag få fram information fast den var kraftigt skadad. Bland annat kunde jag visa att Taimour Abdulwahab först hade kört fel på sin väg till Stockholm.

Ett nästa steg i en brottsutredning kan vara att analysera innehållet i materialet. Man arbetar man bland annat med att förbättra ljudet i ett videoinspelat förhör eller att restaurera ljudinspelningar från olika medier.

Björn, du är ljudtekniker på Säkerhetspolisen. Vad innebär det egentligen?
– Jag arbetar mestadels med ”tvättning” av ljud. Det handlar om att göra vissa saker i ljudbilden hörbara. Det kan vara röster, men också ett specifikt ord eller namn. Man kan vilja få fram vad personer i bakgrunden säger vid till exempel en ljudinspelning från en mobiltelefon. Oftast är det ljudfiler från så kallad hemlig rumsavlyssning, som jag arbetar med. Av olika skäl kan ljudinspelning gå fel och det handlar då om att eliminera störningsfaktorer. Det kan vara allt från brummande kylskåp till besticksslammer, lysrör, trafik, statiskt brus och mycket mer. Varje ljudinspelning har en unik ljudbild och kräver olika bearbetningsmetoder.

Är det något speciellt uppdrag du kommer ihåg?
– En gång fick jag ett inspelat förhör där man ville få bort den ”konstiga störningen”. Det visade sig vara förhörsledarens mage som knorrade högt! Alltså, störningskällan varierar väldigt mycket.

Vad är roligast i ditt yrke?
– Roligast är nog när jag märker att jag gör skillnad. Att jag bidrar till att lösa brott. Jag har ett väldigt intressant jobb.

Nämn tre viktiga egenskaper som är bra att ha?
– Att kunna analysera det man hör. Lyssna kritiskt! Att ha ett kreativt tänkande. Och till sist att vara något av en ”knappolog”. Man måste tycka om knappar och teknik.