Säpo

Tillsatta tjänster

Här meddelas tillsatta tjänster medan överklagningstiden pågår.

Du kan överklaga Säkerhetspolisens anställningsbeslut. Ange vilket beslut du överklagar, till exempel genom beslutets diarienummer. Skrivelsen ska innehålla uppgifter om varför du anser att beslutet ska ändras samt vilken ändring du vill ha. Den ska ha kommit in till Säkerhetspolisen senast tre veckor efter det att beslut om anställning fattats.

Skriv "Statens överklagandenämnd" på kuvertet och skicka det till:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Tillkännagivanden om tillsatta tjänster

Meddelanden om tillsatta tjänster ligger kvar tills överklagningstiden har löpt ut, vilket är tre veckor efter att meddelandet publicerats nedan.

Finns inga meddelande nedan betyder det att överklagningstiden gått ut.

 • 2020-02-04
  Avbrytande av tillsättningsförfarande
  Säkerhetspolisen beslutar att avbryta rekryteringsprocessen beträffande externt utlyst tjänst
  Läs mer
 • 2020-02-04
  Penetrationstestare till Säkerhetsskyddsenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2019-16252 är tillsatt. Systemutvecklare till Teknikenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2019-9012 är tillsatt. Handläggare till enheten för Statliga aktörer med placering i Stockholm, diarienummer 2018-23969 är tillsatt. Biträdande operativ chef till Säkerhetsunderrättelseavdelningen med placering i Stockholm, diarienummer 2019-1085 är tillsatt.
  Läs mer