Säpo

Penetrationstestare till Säkerhetsskyddsenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2019-16252 är tillsatt.

Systemutvecklare till Teknikenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2019-9012 är tillsatt.

Handläggare till enheten för Statliga aktörer med placering i Stockholm, diarienummer 2018-23969 är tillsatt.

Biträdande operativ chef till Säkerhetsunderrättelseavdelningen med placering i Stockholm, diarienummer 2019-1085 är tillsatt.

Skrivelsen ska ha inkommt till Säkerhetspolisen senast den 2020-02-25