Säpo

Avbrytande av tillsättningsförfarande

Säkerhetspolisen beslutar att avbryta rekryteringsprocessen beträffande externt utlyst tjänst

Processförare till Utredningsenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2019-7543

IT-utvecklare till Teknikenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2019-9905