Säpo

Ur arkivet: Historisk tillbakablick

Här hittar du material från Säkerhetspolisens över 100-åriga historia. En del av materialet som återfinns nedan har tidigare publicerats i ”Hundra år med svensk säkerhetstjänst”, en publikation som tar upp skeenden och händelser som berört den svenska säkerhetstjänsten 1914–2014.

Hemlig skrift av citronsaft i postkontrollen för 70 år sedan

Brevöppning med hjälp av vattenånga och hemlig skrift framställd av citron- och apelsinsaft. Det var några av de utmaningar som Säkerhetspolisen stod inför vid tiden för andra världskriget då postkontroll var en viktig del i arbetet med att förhindra sabotage och spionage.

”En särskild klass av hemliga bläck och därtill en mycket vanlig sådan, äro de, som endast äro avsedda att framträda vid uppvärmning av brevet, t.ex. med ett hett strykjärn. Hit höra så vanliga vätskor som urin samt citron- och apelsinsaft. På grund av sin lättåtkomlighet användas dessa senare särskilt av fångar.”

Passagen är hämtad ur ett tidigare hemligstämplat arbetsdokument hos Säkerhetspolisen, som på den tiden hette Allmänna säkerhetstjänsten. Överskriften är ”P.M. angående tekniska arbetsmetoder vid postkontroll” och utöver detaljerade beskrivningar av hur personalen skulle gå tillväga för att ånga upp och klistra igen kuvert samt uttyda hemlig skrift, finns bland annat instruktioner för sigill- och kuvertförfalskning och recept på framställande av framkallningsvätska.

När dokumentet skrevs stod andra världskriget för dörren. Kriget innebar att flyktingströmmen till Sverige, som var det enda landet i Nordeuropa som varken var ockuperat eller krigförande, blev stor. Eftersom det var säkerhetstjänsten som ansvarade för kontrollering och registrering av utländska medborgare som vistades i Sverige växte arbetsbördan, och när organisationen väl var igång sysselsatte den omkring 1 000 personer. Dessa kontroller vara bara en del av jobbet. Framför allt bestod arbetsuppgifterna av att registrera och övervaka misstänkta kollaboratörer som sympatiserade med de krigande parterna – oavsett vilken nationalitet den misstänkte hade.

Säkerhetspolisen

Förutom det rent polisiära fältarbetet jobbade drygt 300 personer med att ånga upp och ta del av innehållet i brev och postförsändelser. Nästan lika många skötte telegram- och telefonkontrollen, och ytterligare cirka 100 polismän och civilanställda jobbade åt radiokontrollavdelningen och avlyssnade radiotrafik mellan agenter och deras hemmabaser.

Under de dryga 70 år som gått sedan arbetsdokumentet skrevs har Säkerhetspolisens arbetsmetoder förändrats i takt med teknik- och samhällsutvecklingen i övrigt. Idag sker till exempel mycket kommunikation mellan de brottsaktiva aktörer Säkerhetspolisen följer på nätet.

Så skaffar Säkerhetspolisen information

(Delar av den här texten är hämtad ur publikationen ”100 år med svensk säkerhetstjänst” som Säkerhetspolisen gav ut 2014).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50 år gammal spionkarta

150 spionrelaterade iakttagelser – bara i Stockholms innerstad. Spionkartan har varit topphemlig i över 50 år, och visar spionrelaterade iakttagelser som gjorts av Säkerhetspolisens personal mellan åren 1960 och 1968.

Knappnålarna markerar olika typer av hemliga brevlådor och misstänkta möten kopplade till den sovjetiska beskickningspersonalen i Sverige.

Bara i Stockholms innerstad finns över 150 sådana markeringar, och i kranskommunerna tillkommer ytterligare ett hundratal noteringar.

Skogspartierna på och kring Djurgården i Stockholm, är särskilt vanligt förekommande i kartläggningen.

Mer om spionkartan

Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisens kartläggning av spionrelaterade iakttagelser på 60-talet. Här Observationer på Östermalm, Norrmalm och i Vasastan och Gamla stan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så avslöjades Stig Wennerström

Han spionerade på Sverige i 15 år – bland annat med hjälp av en stekpanna. Stig Wennerström var överste i flygvapnet och spionerade för Sovjetunionen fram till gripandet den 25 juni 1963. Wennerström, som gick under kodnamnet Örnen, arbetade under den här tiden bland annat som chef vid Försvarets kommandoexpedition.

Han lämnade ut uppgifter om det svenska försvaret till den sovjetiska underrättelsetjänsten GRU, som rekryterade honom när han var stationerad som flygattaché i Moskva före och efter andra världskriget.

För att avslöja honom värvade säkerhetstjänsten Wennerströms hemhjälp som agent. Wennerström kunde gripas efter att hemhjälpen hittat filmrullar på hans vind som innehöll hemliga handlingar.

Mer om Stig Wennerström

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hemligt telegram

Hur lät ett hemligt spiontelegram under kalla kriget? Vi har grävt i våra arkiv – och hittat en svensk dubbelagent.

Lyssna på det hemliga telegrammetöppnas i nytt fönster (ljudfilen öppnas i nytt fönster, 6,9 mb).

Att använda sig av krypterade radiotelegram var länge en vanlig kommunikationsväg mellan uppdragsgivare och spioner. Här berättar Alf, medarbetare på säkerhetstjänsten sedan 1981, mer om just det här hemliga meddelandet:

– Telegrammet var ett av många som den tjeckoslovakiska underrättelsetjänsten, på uppdrag av Sovjetunionen, sände mellan 1982 och 1986, till vad de trodde var en svensk spion. I själva verket var det vi på den svenska säkerhetstjänsten som satt i andra änden.

– Vi kom i kontakt med dem tack vare en svensk militär som under en privat resa till Tjeckoslovakien värvades som spion av deras underrättelsetjänst. Deras syfte med spioner i Sverige var att skaffa sig en väckarklocka som kunde varna om krig var på väg att bryta ut mellan Nato och Warszawapakten.

– När den svenska militären kom hem till Sverige berättade han för sin chef på försvaret vad han varit med om, och tillsammans gick de till oss på säkerhetstjänsten. Vi frågade om han ville hjälpa till att kartlägga öststaternas underrättelsetjänster. Han tackade ja och utbildades sedan till en duktig spion. Vi arbetade tillsammans i flera år och tack vare honom fick vi en total bild av hur öststaternas underrättelsetjänster jobbade.

Hur Säkerhetspolisen arbetar med kontraspionage idag kan du läsa om under Kontraspionage.