Säpo

För dig som vill bidra till ett säkrare Sverige

Ett mer uppkopplat samhälle skapar möjligheter, men det ökar även sårbarheterna. Hoten på cyberarenan är föränderliga och komplexa och vi kan inte ta någonting för givet. Säkerhetspolisens IT- och teknikverksamhet behöver därför fler kollegor med rätt kompetens för att fortsätta hålla Sverige säkert.

För ökad kvalitet och bättre resultat

De tekniska förmågorna är avgörande för att vi på Säkerhetspolisen ska kunna lösa vårt uppdrag. Vi förstärker och utvecklar den tekniska verksamheten ständigt och söker en bredd av kompetenser inom IT- och teknikområdet. Här blir du en viktig del i arbetet att säkra framtiden för demokratin. Det är ofta komplexa utmaningar vi ställs inför som kräver att vi samarbetar och lär av varandra. Genom att nyttja din och dina kollegors kompetens och dra fördel av teknikens möjligheter så skapar vi större handlingskraft i hela organisationen.

Vi söker dig som vill bidra till ett säkrare Sverige.


Vad gör en IT-arkitekt på Säkerhetspolisen?