Säpo

Möt Säkerhetspolisens medarbetare

Att det finns mytbilder och föreställningar om hur det är att jobba inom Säkerhetspolisen är inte så konstigt. Det ligger i yrkets natur att våra medarbetare inte alltid kan berätta vad de jobbar med och vilka metoder vi använder. 

Hur mycket man kan berätta om sin yrkesroll varierar. Inom vissa delar av Säkerhetspolisens verksamhet är sekretess en nödvändig självklarhet. Samtidigt är det viktigt för oss att kunna ge en bild av hur det är att jobba hos oss.

Här har vi samlat några medarbetarporträtt som ger en inblick i hur vi jobbar och hur en arbetsdag kan se ut för några olika yrkesroller inom Säkerhetspolisen.

Hacker i statens tjänst

Underrättelsehandläggare – avgörande kompetens i kampen mot terrorism

Spanaren Sara syns men smälter in

"Det jag gör här är viktigt. På riktigt" – möt it-medarbetarna Andreas, Erika, David och Jens

Förtroende och mänskliga rättigheter är grundbultar i den internationella verksamheten

Karl och Björn säkrar bevis i it-miljö

Beredskap dygnet runt – möt Emma, vakthavande befäl

Riskbedömning en viktig del i arbetet för psykologen Sandra

Licenser, programvaror och kompetenta kollegor – så ser vardagen för en SAM på Säkerhetspolisen ut