Säpo

Tillsatta tjänster

Här meddelas tillsatta tjänster medan överklagningstiden pågår.

Du kan överklaga Säkerhetspolisens anställningsbeslut. Ange vilket beslut du överklagar, till exempel genom beslutets diarienummer. Skrivelsen ska innehålla uppgifter om varför du anser att beslutet ska ändras samt vilken ändring du vill ha. Den ska ha kommit in till Säkerhetspolisen senast tre veckor efter det att beslut om anställning fattats.

Skriv "Statens överklagandenämnd" på kuvertet och skicka det till:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Tillkännagivanden om tillsatta tjänster

Meddelanden om tillsatta tjänster ligger kvar tills överklagningstiden har löpt ut, vilket är tre veckor efter att meddelandet publicerats nedan.

Finns inga meddelande nedan betyder det att överklagningstiden gått ut.

 • 2021-02-26
  Receptionist till fastighets- och serviceenheten med placering i Stockholm, diarienummer 2020-13991 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2021-02-25
  Handläggare till enheten statliga aktörer med placering i Stockholm, diarienummer 2020-5715 är tillsatt.
  Läs mer
 • 2021-02-25
  Upphandlingsjurist till ekonomienheten med placering i Stockhlm, diarienummer 2020-19742 är tillsatt
  Läs mer
 • 2021-02-25
  Avdelningschef till säkerhetsavdelningen, diarienummer 2020-19500, med placering i Stockholm är tillsatt.
  Läs mer
 • 2021-02-18
  Avbrytande av tillsättningsförfarande
  Säkerhetspolisen beslutar att avbryta rekryteringsprocessen beträffande externt utlyst tjänst
  Läs mer