Säpo

Regionala kontor

Säkerhetspolisen är en myndighet med ett nationellt uppdrag. Verksamheten tar sikte på hela landet då Säkerhetspolisen ska ha förmåga att agera över hela Sverige.

Säkerhetspolisen har ett nationellt uppdrag och bedriver verksamhet dels från huvudkontoret i Stockholm, dels vid sex regionalt placerade sektioner.
Kontaktuppgifter till de regionala kontoren

Regionalt fokus på att förebygga brott

De regionala sektionerna arbetar på uppdrag från huvudkontoret med underrättelseinhämtning och hotreducerande åtgärder. I en stor del av arbetet ingår samverkan med andra myndigheter, bland annat Polismyndigheten. De regionala sektionerna genomför också säkerhetskyddsupplysning och rådgivning.

Underrättelseinhämtningen är en del i Säkerhetspolisens arbete med att förebygga och avslöja brott inom verksamhetsområdena kontraspionage, kontraterrorism och författningsskydd. Säkerhetsskyddsupplysning innebär att informera myndigheter och vissa företag i syfte att skydda verksamheter som har betydelse för rikets säkerhet och för att förebygga terrorism.

Deltar i skyddet av statsledningen

De regionala kontoren deltar även i arbetet med att skydda den centrala statsledningen. Sektionerna är ett stöd till och bidrar i myndighetens operativa verksamhet utifrån sitt regionala perspektiv.

Ungefär tio procent av Säkerhetspolisens medarbetare arbetar vid någon av de regionala kontoren.

  • Sektion Nord omfattar Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.
  • Sektion Mitt omfattar Uppsala, Västmanlands och Gävleborgs län.
  • Sektion Bergslagen omfattar Dalarnas, Värmlands och Örebro län.
  • Sektion Öst omfattar Jönköpings, Södermanlands och Östergötlands län.
  • Sektion Väst omfattar Hallands och Västra Götalands län.
  • Sektion Syd omfattar Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne län.
  • Stockholmssektionen finns på huvudkontoret i Solna och ansvarar också för Stockholms län och Gotland.