Säpo

Säkerhetspolisens insynsråd

Säkerhetspolisens insynsråd fyller en viktig funktion för den demokratiska insynen i myndighetens verksamhet. I insynsrådet ingår representanter från alla riksdagspartierna.

Insynsrådets huvudsakliga uppgift är enligt myndighetsförordningen att utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. Insynsrådet har inga beslutsbefogenheter.

Säkerhetspolisens insynsråd inrättades i samband med att Säkerhetspolisen blev en egen myndighet 2015. Organisatoriskt är insynsrådet en del av Säkerhetspolisen. Säkerhetspolischefen är ordförande i insynsrådet och ska hålla rådet informerat om verksamheten.

Utses av regeringen

I insynsrådet ingår representanter från alla riksdagens partier. Medlemmarna utses av regeringen.

Insynsrådet träffas sex gånger om året. Mötena innehåller information och diskussion om Säkerhetspolisens verksamhetsområden, arbetssätt och processer och aktuella frågor som är relevanta för Säkerhetspolisen. Ledamöterna har också möjlighet att lyfta frågor med utgångspunkt i sin demokratiska insynsfunktion.

Ledamöterna i Säkerhetspolisens insynsråd är:

  • Susanne Eberstein (S)
  • Hans Wallmark (M)
  • Katja Nyberg (SD)
  • Johan Hedin (C)
  • Linda Westerlund Snecker (V)
  • Andreas Carlson (KD)
  • Lennart Gabrielsson (L)
  • Rasmus Ling (MP)