Säpo

Sambandsmän utomlands

Säkerhetspolisen har sambandsmän som är stationerade utomlands och deras uppgift är att skapa kontakter och relationer med säkerhets- och underrättelsetjänster i länderna de befinner sig i.

Internationellt samarbete blir allt viktigare. Det gäller både bilateralt och multilateralt. Säkerhetspolisen har sambandsmän med såväl operativt som strategiskt ansvar stationerade utomlands. Deras uppgift är att skapa kontakter och relationer med säkerhets- och underrättelsetjänster i länderna de befinner sig i. Syftet är att Säkerhetspolisen ska kunna inhämta uppgifter som är väsentliga för myndighetens uppdrag.

En viktig del av Säkerhetspolisens underrättelsearbete sker genom utbyte av information i de omfattande och goda internationella kontakter som är upparbetade.

För tillfället finns stationerad personal i bland annat London, Haag och Paris. Ett flertal sambandsmän reser till specifika regioner och länder. Det görs hela tiden överväganden och bedömningar om det kan finnas behov av sambandsmän även i andra länder.

Säkerhetspolisen deltar också i det multilaterala samarbetet mellan Europas säkerhetstjänster. Samarbetet handlar till stor del om informationsutbyte.