Placeholders logotyp, till startsidan

Rysk teknikanskaffning i Sverige för ökad militär förmåga

I november 2022 greps två personer misstänkta för att ha bedrivit en verksamhet som innebär ett allvarligt hot mot Sverige och andra stater. De tros ha anskaffat teknik som Ryssland använder i militärt syfte.

Misstankarna gäller grov olovlig underrättelseverksamhet och handlar om att avancerad teknologi som kan användas militärt i exempelvis robotar, satelliter och annan vapenteknik förts över till Ryssland och dess militära underrättelsetjänst GRU. Överföringen ska ha skett genom det företag de misstänkta personerna driver tillsammans. Det finns även misstankar om att de skaffat teknik från USA som sedan slussats vidare till Ryssland via Sverige.

Förundersökningen pågår och bedrivs av Säkerhetspolisen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. Den fortsatta förunder­sökningen får visa om åtal går att väcka i ärendet.

Ryssland har stort behov av avancerad teknologi och kunskap för att utveckla och höja sin egen förmåga. Genom att införskaffa teknik dolt kan Ryssland kringgå de sanktioner som införts i olika omgångar sedan annekteringen av Krim 2014. Ryssland använder en mängd olika sätt att stjäla information från Sverige. Det kan handla om alltifrån strategiska uppköp, till att skicka underrättelseofficerare under diplomatisk eller annan täckmantel för att bland annat värva agenter i Sverige. Ryssland använder sig även av företagsstruk­turer som ofta är legala, men där teknik olovligen införskaffas i syfte att föras vidare till Ryssland.

– Sverige är ett attraktivt mål för Ryssland då vi ligger i framkant inom de områden som Ryssland är intresserat av. Dessutom har vi ett öppet forsknings-och företagarklimat och det är en gynnsam miljö att verka i för länder som Ryssland. Det är viktigt för företag och forskare att förstå att teknik som används i civila sammanhang, som exempelvis halvledare, även kan användas för militära syften. Den här typen av teknik som Ryssland olovligen anskaffar är i slutänden en förutsättning för att kunna föra krig, säger Charlie*, som arbetar inom kontraspionaget vid Säkerhetspolisen.

Teknik- och kunskapsinhämtning är något som pågår hela tiden, men sett till de senaste åren har Ryssland ökat sin inhämtning.

– För Säkerhetspolisen och Sverige är det av högsta prioritet att motverka och förhindra Rysslands teknikanskaffning på området. Dels för att undvika att svensk teknologi används olagligt i kriget mot Ukraina eller mot andra stater, dels för att tekniken skulle kunna användas för att utgöra ett säkerhetshot riktat direkt mot Sverige, säger Charlie.

* Personen är anonymiserad av säkerhetsskäl.

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor