Säpo

Upphandling

Säkerhetspolisen använder sig av Visma TendSignlänk till annan webbplats för att annonsera sina offentliga upphandlingar.

Aktuella upphandlingar

  • Upphandling avseende upphandlingskonsulter. Upphandlingen genomföras som ett öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Sista anbudsdag är 2020-03-27. Upphandlingen är annonserad på TendSignlänk till annan webbplats.
  • Upphandling avseende el från förnybara källor till Säkerhetspolisens kontor i Solna. Upphandlingen genomföras som ett öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Sista anbudsdag är 2020-02-26. Upphandlingen är annonserad på TendSignlänk till annan webbplats.

Frågor till Säkerhetspolisen

Generella frågor om Säkerhetspolisens upphandlingar skickar du via e-post till upphandling@sakerhetspolisen.se.

Frågor avseende en pågående upphandling ska ställas i funktionen Frågor och svar i den specifika upphandlingen i TendSign. Samtliga svar på inkomna frågor publiceras i TendSign.

Underrättelse om beslut

Inga aktuella beslut.