Säpo

Upphandling

Säkerhetspolisen upphandlar varor och tjänster främst genom lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS), men även genom avrop och förnyad konkurrensutsättning från våra egna ramavtal och Kammarkollegiets statliga ramavtal.

Upphandlingsverktyg

Säkerhetspolisen använder sig av Visma TendSign:s upphandlingsportal för annonsering av sina upphandlingar. Vid upphandlingar som överskrider tröskelvärdena används även Tenders Electronic Daily (TED), EU:s elektroniska tidskrift för offentlig upphandling.

TendSign: https://tendsign.com/länk till annan webbplats

TED: https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.dolänk till annan webbplats

Aktuella upphandlingar

Upphandling av övningsområde för fordonsutbildning.
Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Sista anbudsdag är : 2021-09-02.

Frågor till Säkerhetspolisen

Generella frågor om Säkerhetspolisens upphandlingar skickar du via e-post till upphandling@sakerhetspolisen.se.

Frågor avseende en pågående upphandling kan ställas i funktionen "frågor och svar" i den specifika upphandlingen i TendSign. Samtliga svar på inkomna frågor publiceras i TendSign.

Underrättelse om beslut

Inga aktuella beslut.