Säpo

Upphandling

Säkerhetspolisen använder sig av Visma TendSignlänk till annan webbplats för att annonsera sina offentliga upphandlingar.

Aktuella upphandlingar

Upphandling avseende redaktionell kommunikationsproduktion. Upphandlingen genomföras som ett förenklat förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Sista anbudsdag är 2020-06-24. Upphandlingen är annonserad på TendSignlänk till annan webbplats.

Frågor till Säkerhetspolisen

Generella frågor om Säkerhetspolisens upphandlingar skickar du via e-post till upphandling@sakerhetspolisen.se.

Frågor avseende en pågående upphandling ska ställas i funktionen Frågor och svar i den specifika upphandlingen i TendSign. Samtliga svar på inkomna frågor publiceras i TendSign.

Underrättelse om beslut

Inga aktuella beslut.