Säpo

Chef till enheten för cyberteknik

Vill du vara med och bidra till att vi gör Sverige ännu säkrare? Att vi ökar våra möjligheter att förhindra ett terrorattentat eller kanske hittar en spion långt tidigare än vad som varit möjligt hittills? Vill du vara med och bidra till ökad cybersäkerhet i Sverige? Då är detta jobbet för dig!

Ort: Stockholm
Sista ansökningsdag: 2020-08-20
Referensnummer: 2020-2166

Vi söker nu en erfaren chef till vår nybildade cyberteknikenhet på IT- och teknikavdelningen. På enheten finns myndighetens djupa tekniska kompetens inom cyberområdet samlad. Enheten verkar både inom det interna och externa cybersäkerhetsuppdraget, med IT-forensik och med cyberoperationer för till exempel cyberteknisk inhämtning.

Dina egenskaper

Vi söker dig som har ett brinnande intresse för cyberområdet, ledarskap och teknik. Du har en mycket god förmåga att bygga förtroende och samarbeta med andra, vilket kommer vara helt avgörande för möjligheten att leda och utveckla verksamheten i samverkan både internt och externt. Du leder på strategisk nivå men har förmåga att sätta dig in i tekniken och du är intresserad och förstår vikten av det operativa arbetet, men kan balansera detta med behovet att utveckla förmågor på längre sikt.

Du kommer vara en viktig del i avdelningens uppbyggnadsfas och för att lyckas i rollen är det en förutsättning att du ser möjligheter i förändring. Som ledare är du utvecklingsorienterad och arbetar ständigt med förbättringar i verksamheten samtidigt som du engagerar , entusiasmerar och får andra att utvecklas och växa. Du kommunicerar väl, både skriftligt och muntligt, och ser återkoppling som en naturlig del av ledarskapet.

Vidare sätter du tydliga mål och levererar dina resultat med hänsyn taget till helheten. Du har analytisk förmåga, hög integritet och med mod och gott omdöme fattar du beslut i komplexa frågor. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Ditt uppdrag

Uppdraget innebär att ansvara för vår nybildade cyberteknikenhet på IT- och teknikavdelningen. På enheten finns myndighetens djupa tekniska kompetens inom cyberområdet samlad. Enheten verkar både inom det interna och externa cybersäkerhetsuppdraget, med IT-forensik och med cyberoperationer för t.ex. cyberteknisk inhämtning. Ansvaret omfattar både att utveckla förmåga och att utföra operativa uppdrag. Enheten är uppdelad i ett antal sektioner där flera arbetar på direkt uppdrag av, och i tät samverkan med, ansvariga för myndighetens olika verksamhetsområde, t.ex. säkerhetsskydd, kontraspionage och kontraterror. Externa samarbeten nationellt och internationellt kommer vara helt avgörande för vår förmåga att lyckas i uppdragen. I enhetens uppdrag ingår även det interna IT-säkerhetsansvaret på myndigheten.

Du leder och organiserar enhetens arbete genom andra och ser till att enheten utvecklas framåt och uppfyller förväntade resultat och mål. Rollen innebär personal- och budgetansvar och du arbetar aktivt med att utveckla dina medarbetare och säkerställa en god arbetsmiljö. Du ingår i IT- och teknikavdelningens ledningsgrupp och bidrar till avdelningens utveckling.

Arbetet bedrivs huvudsakligen i Stockholm men resor inom och utanför Sverige förekommer.

Din kompetens

Vi söker dig som har akademisk examen inom relevant område, gärna civilingenjör inom t.ex. data/IT/teknisk fysik, alternativt som vi bedömer motsvarande kompetens.

Du ska ha mångårig erfarenhet som chef med personalansvar samt lång och bred erfarenhet inom cyberområdet, t.ex. inom IT-säkerhet, informationssäkerhet, cyberoperationer både offensivt och defensivt och IT-forensik. Vidare har du erfarenheter av, kunskaper om och färdigheter i säker systemutveckling samt god kommunikativ förmåga både skriftligt och muntligt i svenska och engelska.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att vara chef över andra chefer eller ledare. Vi ser gärna att du har erfarenhet, förståelse och intresse av operativt underrättelsearbete samt att du har erfarenhet av arbete som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen. Vidare är det en fördel om du har erfarenhet av ett eller flera av nedanstående områden:

 • Agil utveckling, DevOps, DevSecOps och Open Source
 • Modern utvecklingsmiljö, cloud native, t.ex. containers/dockers/kubernetes
 • Säkerhetsövervakning och IT-säkerhetsincidenthantering (SOC/CERT)
 • Erfarenhet från säkerhetsanalyser (risk- och sårbarhetsanalys, säkerhetskyddsanalys)
 • Informations-, it-säkerhetsgranskning, it-revision
 • NIST Cyber Security Framework och ISO27000-serien
 • MITRE ATT&CK Framework
 • Certifieringar, till exempel CISA, CISM, CISSP, CRISC, CGEIT, GSLC, GSTRT.
 • AI och maskininlärning
 • Standardiseringsarbete i exempelvis ETSI TC-cyber, 3GPP SA3, IETF
 • EU-arbete, exempelvis inom Europol, Frontex, Eurojust.

Om Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har cirka 1 400 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet.
Om Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten, och vi eftersträvar en jämn könsfördelning.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Svenskt medborgarskap är ett krav, då anställning vid Säkerhetspolisen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för anställning är godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Kontaktpersoner

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att skicka e-post till it.rekrytering@sakerhetspolisen.se. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Samtliga handlingar ska vara i MS Word- eller pdf-format. Obs! Spara försättsbladet på din dator innan du fyller i och bifogar det.
Försättsblad för ansökanPDF (pdf, 571.1 kB)

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med referensnummer 2020-2166. Om du skickar e-post, ange även referensnummer i ämnesraden.

E-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

Postadress:
Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss, inte via en länk.
Ansökan ska ha kommit in senast 2020-08-20.

Personuppgifterna du angivit i din ansökan behandlar vi enligt EU:s dataskyddsförordning. Information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering vid SäkerhetspolisenPDF (pdf, 652.2 kB)

Övrig information

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I denna rekrytering kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester som en del i processen.

Inför denna rekrytering har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler. Vi undanber oss därför samtal från externa rekryteringsföretag och annonsförsäljare.